11 Kasım 2021 |

MİMARLIK

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Ek Sınav Hakkında Duyuru

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Ek Sınav Hakkında Duyuru

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi gereği öğrencilerimiz “bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi […]