Yüksek Lisans | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Yüksek Lisans

Mimarlık Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarihçe

2014-2021 yılları arasında Fen Bilimler Enstitüsü bünyesinde , 2021 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans programı yürütülmektedir. Mimarlık anabilim dalı yüksek lisans programında mimari tasarım, yapı bilgisi, fiziksel çevre denetimi, restorasyon, mimarlık tarihi vb. alanlarında disiplinler arası ilişkiler kurabilen akademisyen / uzmanların yetiştirilmesi amaçlı bir eğitim programı yürütülmektedir. Bu amaca bağlı olarak, eğitim sürecindeki adaylardan ülkemizdeki mimari problemlerin yanı sıra kuramsal konularda, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı duyarlı, yapı ve çevre konusunda iyileşme ve gelişmeye önem veren araştırmalar sürdürmeleri ve çözümler üretmeleri beklenmektedir. Öğrenciler ilgi alanlarına göre seçecekleri derslerle uzmanlık alanlarını belirleyeceklerdir. Eğitim dili Türkçe dir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere yüksek lisans derecesi kazandıran Mimarlık diploması verilir.

Kabul Koşulları

– Başvuru için adayların Mimarlık bölümü dört yıllık lisans programlarından mezun olması ve not ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir.

– ÖSYM tarafından yapılan ALES (SAYISAL) sınavından en az 55 sayısal puan veya eş değer sınavlar olarak kabul edilen GRE veya GMAT’dan eşdeğer puan almış olmak gereklidir.

– Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekmektedir (KKTC Üniversiteleri dahil).

– Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Alan dışı başvuru kabul edilmemektedir.

– Başvuru için gerekli olan belgeler Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teslim edildikten sonra, yukarıda belirtilmiş olan şartları sağlayan adaylara, Mimarlık anabilim dalınca kurulan jüri tarafından mülakat sınavı yapılır. Yeterli koşulları sağlayan öğrenciler programa kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Değerlendirme, 100 tam not üzerinden ALES (SAYISAL)’in %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü mülakat notunun %30’u alınarak yapılır. Bu sonuca göre belirlenen kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Programdan mezun öğrenci TYYÇ 8. kademeye geçebilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek Lisans programının normal süresi 4 yarıyıldır. Öğrencilerin en çok 6 dönemde mezun olmaları gerekir. Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; minimum 21 ulusal kredilik ve 120 AKTS kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez çalışması almaları, tüm derslerden en az CC derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Yüksek Lisans Tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler, asgari yayın yapma şartını da sağlamak koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar.

Mezun İstihdam Olanakları

Lisansüstü programını tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörde alanlarıyla ilgili konularda yüksek mimar ünvanı ile çalışabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, derslerin bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Detaylı bilgi için bkz.