Tezler | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Tezler

IŞIN, H. (2021). Deprem sonrası yığma yapılarda acil yapı desteği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Görün ARUN)

DEĞİRMENCİ, N.E. (2021). Çevresel sürdürülebilirlik bağlamında mevcut konut tasarımlarının incelenmesi ve bir model önerisi; Malatya i̇li örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK)

ARIKAN, A. (2021). Mimari proje yarışmalarında elde edilen, ödül alan ve uygulanan tasarımın ‘kullanım’ sürecinin değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Kültür Park örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK)

ERBALCI, D. (2021). Tarihsel süreç içerisinde apartman binalarının plan şeması üzerinden incelenmesi (Gaziantep örneği). Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Z. Kaya DİNÇER).

YILDIZ, G. (2021). Van Erkek Sanat Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Z. Kaya DİNÇER).

DAMAR ÇALIN, T.İ. (2021). Diyarbakır Suriçi tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi: Vahap Ağa Hamamı-Deliller Hanı-İskender Paşa Konağı örnekleri. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL).

EKİCİ, B. (2021). Kentsel mekânın yaşanabilirlik bağlamında değerlendirilmesi; Şahinbey, Gaziantep örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. M. Serhat YENİCE).

TAN, S. (2021). Türk inşaat sektöründe BIM uygulamalarının yaygın kullanılmamasına neden olan faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Doç. Dr. Gülden AYALP).

GENÇ, S. (2021). Mardin ili Artuklu ilçesi, Ferit Koç Evi restorasyon önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

AŞİT BÜYÜKKIRCALI, E. (2021).   Şanlıurfa I. ulusal mimarlık dönemi kamu yapılarının mimari tasarımöğeleri bağlamında incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

SÖNMEZ, T. (2021). Göreme 433 parsel 3 pafta’daki Hatice İkman evi restorasyon önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

ÖZCAN, S.T. (2021). Alker (alçı katkılı kerpiç) teknolojisinin endüstrileşmede hız ve kalite açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCESAKAL).

SERTER, M. (2021). Farklı kullanıcı gruplarının kamusal mekâna yönelik algısal farklarının ölçülmesi, lens model örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCESAKAL).

CEYLAN, T. (2021). Gaziantep’te alışveriş olgusunun gündelik hayat üzerinden irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Murat ULUĞ).

ÖZGER, Y. (2021). Geleneksel Maraş Evlerinde Yeniden İşlevlendirme: Kocabaş Konağı Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aydanur YENEL).

SATIL, İ.Ö. (2021).            Osmaniye’de bulunan geleneksel üç evin restorasyon ve çevre düzenleme önerisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aydanur YENEL).

TALU, E.G. (2020). Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modelleme: ‘A’ konutu örneği üzerinden çözümleme ve çıkarımlar. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK)

TUĞALAN, E. (2020). Harran ve çevresinde kültürel mirasın korunması amacıyla kültürel rota oluşturmanın gerekliliği ve önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK).

BAYAR, S. (2020). Gaziantep geleneksel kent dokusu’nda gastronomi rotasının belirlenmesi ve gast (Ro)ta önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK).

MERMER, Ü.A. (2020). Devlet hastaneleri poliklinikleri ve yakın çevrelerinin görme engelli bireyler için erişilebilirlik, ulaşılabilirlik ve kullanılabilirlik kapsamında incelenmesi (Gaziantep örneği). Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Z. Kaya DİNÇER).

ÖZTÜRK, P. (2020). Yapı biyolojisi açısından kerpiç kullanımının etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. A. Bilge IŞIK).

AKTAŞ, V. (2020). Barak kerpiç konut mimarisinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. A. Bilge IŞIK).

YAĞMUR, E. (2020). Kültürel miras ve alan yönetimi: Gaziantep Rumkale arkeolojik sit alanı örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. M. Serhat YENİCE).

BOZHÜYÜK, N. (2020). Türk inşaat sektöründe çalışan mimar ve inşaat mühendislerinin tükenmişliklerine neden olan faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Doç. Dr. Gülden AYALP).

AYGÜN, G. (2020). Türk inşaat sektöründeki yöneticilerin liderlik ve karar verme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Doç. Dr. Gülden AYALP).

CAN, M.G. (2020). Tarihi Yeşilyurt (Malatya) evlerinde yapısal bozulma nedenleri üzerinde bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

AKYOL, H. K. (2020). Tarihi Taş Han’ın (Kahramanmaraş) yeniden kullanım sürecinde değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

İSLAMOĞLU, E. (2020). Yeniden işlevlendirilen miras yapılarının kullanım sürecinde değerlendirilmesi: Kilis Eski Hamam örnek çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

MEKKİ, Z. (2020). Mimari bir paradigma olarak ‘ilkel kulübe’ üzerinden, geçici/kolay kuruluma sahip yapıların irdelenmesi ve endüstriyel atıklar üzerinden bir model önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Murat ULUĞ).

ALTAN, H.M. (2019). Kaya oyma su yapılarında hasar tespiti: Gaziantep livas ve kastelleri. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Görün ARUN)

ARAR, B. (2019). Mimarlık fakültelerinde mekansal performansın kullanıcılar üzerinden değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK).

ARPAT, S. (2019). Çok amaçlı tasarlanıp uygulanan binanın otel olarak işlevlendirilmesi : Gaziantep Teymur Continental Otel örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK).

KERVANCIOĞLU, F. (2019). Butik otel kavramının Gaziantepte’ki örneklerüzerinden değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK).

ÇİNPOLAT, T. (2019). Gaziantep’te kültürel amaçlı kullanılan eski evlerin engelsiz ulaşılabilirliğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Z. Kaya DİNÇER).

ÇİFTÇİ, S. (2019). Şanlıurfa Tarihi Hanlar Bölgesi için sürdürülebilir koruma geliştirme önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. M. Serhat YENİCE).

AYDOĞDU, H. (2019). Şanlıurfa tarihi kent merkezinde koruma-geliştirme stratejileri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. M. Serhat YENİCE).

BİLER, D. (2019). Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal sürdürülebilirlik ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesi; şanlıurfa eski sanayi bölgesi kentsel dönüşüm projesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. M. Serhat YENİCE).

HANÇER, G. (2019). Toplu konut alanlarında kentsel mekan kalitesinin değerlendirilmesi; Gaziantep örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. M. Serhat YENİCE).

AY, İ. (2019).      Türk inşaat sektöründe prefabrike yapıların tasarım, üretim ve yapım süreçlerini etkileyen kriterlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Doç. Dr. Gülden AYALP).

ALKAN, A. (2019). Çok katlı konut yapılarında kullanıcıya özelbir planlama denemesi (Panoroma apartmanı örneği). Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

KARABEYESER, M. (2019). Gaziantep Cumhuriyet Dönemi Eğitim Yapıları içerisinde Gaziantep Lisesi ve Restorasyon Önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

BÜYÜKKIRCALI, M. (2019). Şanlıurfa kent merkezinde kabaltılar üzerine tipolojik bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

DOĞAN KARAKAN, C. (2019). Gaziantep Yeme İçme Mekanlarının Tasarımında Yeni Eğilimler. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCESAKAL).

GEZİNMEZ, G. (2019). Gaziantep tarihi evlerinin doğal aydınlatma açısından incelenmesi; Gaziantep Bey Konağı ve Aynur Hanım Konağı örnekleri. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCESAKAL).

GÖKÇEK, Ş. (2019). Elektromekanik ve doğal ses analizi Gaziantep ‘Akkent Kongre ve Sanat Merkezi örneği’. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCESAKAL).

ÖLMEZ, Ö. (2019). Alışveriş merkezlerinde iç mekana dayalı yön bulma algısı : Gaziantep örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCESAKAL).

DARICI, Ç. (2018). 16. yüzyıldan günümüze Gaziantep’te tarihi ticaret merkezi Arasa ve yakın çevresi işlevsel değişimi ve değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK).

MAZICIOĞLU, E. (2018). Konut ve konut çevresi seçiminde etkili parametrelerin kentsel yaşam kalitesi bağlamında incelenmesi; Gaziantep örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. M. Serhat YENİCE).

ŞAŞMAZ, A. (2018). Gaziantep manzumeleri ve külliyeleri; Şeyh Fetullah Külliyesi üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

ARARAT, M. (2018). Tarihi Gaziantep hamam yapıları. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE).

HANOL, Ö. (2018). Güneydoğu Anadolu Bölgesi geleneksel evlerinde açık ve yarı açık mekanların iklime bağlı olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCESAKAL).

AYDIN, H.G. (2018). Havalimanı terminal binalarının büyüyebilirlik bağlamında değerlendirilmesi: Gaziantep Oğuzeli Havalimanı örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCESAKAL).

GÖRÜCÜ, Y. (2017).        Apartman tipi konut yapılarında mekansal dönüşümün incelenmesi; Gaziantep örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. M. Serhat YENİCE).