Lisansüstü Tezler | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Lisansüstü Tezler

Polat, T. (2023). Bitlis tarihi kent merkezi için sürdürülebilir koruma-geliştirme önerileri. (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi –Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı.
Erdem, E. N. (2023). Türk inşaat sektöründe tekrarlanan yapım işlerine neden olan faktörlerin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi –Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı.
Özustaoğlu, S. (2023). Türk inşaat sektöründe sürdürülebilir yapı üretim sürecini etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi –Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı.
Alalı Müjdeci, B. (2023). Türk inşaat sektöründe yapının inşaat (imalat) aşamasında yapısal atık oluşumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Yüksek Lİsans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi –Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı.
Metinal, Y. B. (2023). Uzaktan eğitim sistemlerinin mimarlık eğitimi özelinde başarı faktörlerinin belirlenmesi (Yüsek Lİsans Tezi) Hasan Kalyoncu Üniversitesi –Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı.
Merve ANAÇ (2022). HBIM Destekli Dijital Arşiv Modeli. Doktora Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
İrem KÖSE (2022). Gaziantep’teki Hanların Kullanım Sonrası Değerlendirmesi ve Yeniden İşlevlendirilmesi İçin Model Önerisi. Doktora Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Esra Yıldız BAKAN (2022). Gaziantep Kent Merkezinde Bulunan Gayrimüslim Yapıları ve Katalog Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.
Helin IŞIN (2021). Deprem sonrası yığma yapılarda acil yapı desteği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
N. Ege DEĞİRMENCİ (2021). Çevresel sürdürülebilirlik bağlamında mevcut konut tasarımlarının incelenmesi ve bir model önerisi; Malatya i̇li örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
Ayşe ARIKAN (2021) Mimari proje yarışmalarında elde edilen, ödül alan ve uygulanan tasarımın ‘kullanım’ sürecinin değerlendirilmesi: Kahramanmaraş Kültür Park örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. 
Dilara ERBALCI (2021). Tarihsel süreç içerisinde apartman binalarının plan şeması üzerinden incelenmesi (Gaziantep örneği). Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. 
Gülçin YILDIZ (2021). Van Erkek Sanat Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. 
Tuğba İnci DAMAR ÇALIN (2021). Diyarbakır Suriçi tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi: Vahap Ağa Hamamı-Deliller Hanı-İskender Paşa Konağı örnekleri. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL).
Betül EKİCİ (2021). Kentsel mekânın yaşanabilirlik bağlamında değerlendirilmesi; Şahinbey, Gaziantep örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
Seda TAN (2021). Türk inşaat sektöründe BIM uygulamalarının yaygın kullanılmamasına neden olan faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
Süleyman GENÇ (2021). Mardin ili Artuklu ilçesi, Ferit Koç Evi restorasyon önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
Emine AŞİT BÜYÜKKIRCALI (2021).   Şanlıurfa I. ulusal mimarlık dönemi kamu yapılarının mimari tasarımöğeleri bağlamında incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
Tülay SÖNMEZ (2021). Göreme 433 parsel 3 pafta’daki Hatice İkman evi restorasyon önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
Sinan Talha ÖZCAN (2021). Alker (alçı katkılı kerpiç) teknolojisinin endüstrileşmede hız ve kalite açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
Merve SERTER (2021). Farklı kullanıcı gruplarının kamusal mekâna yönelik algısal farklarının ölçülmesi, lens model örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
Tuğba CEYLAN (2021). Gaziantep’te alışveriş olgusunun gündelik hayat üzerinden irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.
Yaşar ÖZGER (2021). Geleneksel Maraş Evlerinde Yeniden İşlevlendirme: Kocabaş Konağı Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. 
İclal Özge SATIL (2021).            Osmaniye’de bulunan geleneksel üç evin restorasyon ve çevre düzenleme önerisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep. 
Emine YAĞMUR (2020). Kültürel miras ve alan yönetimi: Gaziantep Rumkale arkeolojik sit alanı örneği. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. 
Esra Gözde TALU (2020). Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modelleme: ‘A’ konutu örneği üzerinden çözümleme ve çıkarımlar. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Esra TUĞALAN (2020). Harran ve çevresinde kültürel mirasın korunması amacıyla kültürel rota oluşturmanın gerekliliği ve önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. (Danışman: Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK).
Saadet BAYAR (2020). Gaziantep geleneksel kent dokusu’nda gastronomi rotasının belirlenmesi ve gast (Ro)ta önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Üveys Alperen MERMER (2020). Devlet hastaneleri poliklinikleri ve yakın çevrelerinin görme engelli bireyler için erişilebilirlik, ulaşılabilirlik ve kullanılabilirlik kapsamında incelenmesi (Gaziantep örneği). Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Penbegül ÖZTÜRK (2020). Yapı biyolojisi açısından kerpiç kullanımının etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Vijdan AKTAŞ (2020). Barak kerpiç konut mimarisinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Nur BOZHÜYÜK (2020). Türk inşaat sektöründe çalışan mimar ve inşaat mühendislerinin tükenmişliklerine neden olan faktörlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Gizem AYGÜN (2020). Türk inşaat sektöründeki yöneticilerin liderlik ve karar verme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Mehmet Gökhan CAN (2020). Tarihi Yeşilyurt (Malatya) evlerinde yapısal bozulma nedenleri üzerinde bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. 
Hatice Kübra AKYOL (2020). Tarihi Taş Han’ın (Kahramanmaraş) yeniden kullanım sürecinde değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Esra İSLAMOĞLU (2020). Yeniden işlevlendirilen miras yapılarının kullanım sürecinde değerlendirilmesi: Kilis Eski Hamam örnek çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Zuhal MEKKİ (2020). Mimari bir paradigma olarak ‘ilkel kulübe’ üzerinden, geçici/kolay kuruluma sahip yapıların irdelenmesi ve endüstriyel atıklar üzerinden bir model önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
Hilal Merve ALTAN (2019). Kaya oyma su yapılarında hasar tespiti: Gaziantep livas ve kastelleri. Yüksek Lisans Tezi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.