Bölüm Başkanının Mesajı | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Bölüm Başkanının Mesajı

Mimarlık, birçok dalda eğitim ve çoğul beceri gerektiren, çok boyutlu, çok ortamlı bir meslektir. Mesleğin çok yönlü yapısı, bu alanda eğitim görmüş meslek adamlarının ve doğal olarak da mimarlık eğitimin çok yönlü olmasını gerektirir. Bu kapsamda, mimarların pek çok alanda bilgiye, teknolojiye ve diğer uzman kişilerle iletişime geçebilecek becerilere sahip olması beklenmektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık bölümü, öğrencilerini profesyonel yaşamlarına en etkin ve verimli bir biçimde, yenilikçi ve çok yönlü bir eğitim vizyonuyla hazırlamayı amaçlamaktadır. Modern kampüs tasarımı, güçlü altyapısı ve bölgesel gereksinimi karşılama gayesi ile bilime, sanata, çevreye ve topluma katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık bölümü, gelişen teknoloji ve yeniliklere ayak uydurarak güncel ve uluslararası mimarlık eğitimi beklentileri doğrultusunda düzenlemelerle geliştirilerek son şeklini almıştır. Öğrenci sayımızın her geçen sene artması ile öğretim üyesi kadromuz da önemli oranda zenginleşmiş; öğrencileri için yatay ve dikey geçişleri, çift anadal programlarını olanaklı kılan programlar uygulanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, uluslararası öğrenci hareketliliği çerçevesinde öğrencilerimiz AB Erasmus gibi programlardan yararlanmaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Misyonu, doğal ve tarihi çevreye duyarlı, fiziksel çevre ve tasarım ilişkilerini sorgulayan, eğitim süreci ve profesyonel çalışma hayatlarında etik değerlere bağlı, disiplinler arası araştırma yapma becerisini özümseyen, çağdaş mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmektedir.

Toplumsal farkındalığı yüksek, çevresel duyarlılığa sahip, etik ve sorumluluk sahibi mimarlar olma yolunda, tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

Doç. Dr. Tülay KARADAYI YENİCE