Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Ek Sınav Hakkında Duyuru | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Ek Sınav Hakkında Duyuru

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Tanınan Ek Sınav Hakkında Duyuru

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi gereği öğrencilerimiz “bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar”.

Azami sürelerin başlangıcı, aynı Kanunun geçici 67’nci maddesi gereği 2014-2015 yılı eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılıdır. Yükseköğretim kurumlarında daha önce kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacaktır.

COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak azami süresini dolduran,

  • Hazırlık,
  • Ara sınıf,
  • Son sınıf öğrencileri ile,
  • Mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin,

2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki “ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.” Bu durumdaki öğrencilerden 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabilecektir.

Azami öğrenim süresini (Lisans için 14 dönemi) dolduran değerli Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileri, ek sınav haklarından yararlanabilirsiniz. Başvurular aşağıda linkte bulunan “Başvuru Formu” doldurularak 31 Ocak 2022 tarihlerine kadar Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliğine şahsen veya gsmf@hku.edu.tr mail gönderilerek yapılacaktır.

EK SINAV BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

1.Ek Sınavlar: 07 Şubat 2022-10 Şubat 2022 tarihleri arasında,

2.Ek Sınavlar: 14 Şubat 2022-17 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Not: Sözü edilen “Ek Sınavlar” yüzyüze yapılacaktır.

Ek Sınav Hakkında Yararlanabilecek GSMF Öğrenci Listesi Aşağıda yer almaktadır: