Lisans Ders İçerikleri | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Lisans Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İNG101 İNGİLİZCE I
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik ve mesleki metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar. Meslek alanında kullanılan kelime ve terimlerin anlaşılması, meslek alanında bilgi verme, sunum ve tartışma yapma alışkanlığının oluşturulması.
Ders Kodu ve Adı: SSP101 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarında faaliyetlere etkin katılımda bulunmalarını sağlayarak toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve bu konuda çeşitli projeler geliştirerek, toplumda daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarını sağlamak.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT I
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Dilin tarifi ve önemi, Dil ve kültür ilişkisi, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Hece bilgisi, Türkçede imla ve noktalama, kök ve ekler, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları. Okuma-anlama ve özetleme teknikleri. Sözlü anlatım; Yazılı anlatım; Cümle ve paragraf oluşturma, muhatap ve hitap şekli, yazı planlama (mektup, iç yazışma, dış yazışma, üst ve alt kişilerle yazışma, iş mektupları, rapor, notlar, sirküler, tutanak, talimatlar, sözleşmeler.)
Ders Kodu ve Adı: MİM111 YAPI MALZEMESİ   
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Madde yapısı. Taş, ahşap, alkali, seramik, bağlayıcı, agrega, beton, cam, plastik, metal gibi temel malzemeler. Türleri, özellikleri, kullanım standartları ve malzeme özellikleri hakkında elemanter bilgiler verilmesi.Yapıdaki iç ve dış fizik etkileri. Yangın, rutubet, su, buhar, ısı, ses gibi etkiler, malzemeleri, önlemleri, standart ve yönetmelikleri.
Ders Kodu ve Adı: MİM107 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ I  
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:6
Ders İçeriği: Mimari anlatım için gerekli araç, gereçlerin tanıtılması ve kullanımı, Mimari çizimde gerekli teknik ve teorik bilgiler, Mimari teknik çizim standartları, Çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramları, Temel geometrik şekillerin çizimi, Epürün tanıtımı, Epür içinde nokta, çizgi, yüzeylerin konumları ve izdüşüm yöntemleri, İzdüşüm çizimleri, izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması, Üç boyutlu cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, Mimaride plan-kesit-görünüş kavramı, Ölçek ve ölçülendirme, Cisimlerin ölçülendirilmesi, Mimari çizimde ölçülendirme esasları ve uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: MİM109 TEMEL TASARIM VE MAKET
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:12
Ders İçeriği: Tasarımın temel kavram ve ilkelerine giriş, temel tasarıma yönelik üç boyutlu soyut düşünme mantığının geliştirilmesi, iki ve üç boyutlu mekânsal kompozisyonların oluşturulmasında temel tasarım becerilerinin kazandırılması, Temel Tasarım: Tasarım elemanları: Nokta çizgi, düzlem, hacım, doku, renk, ışık, biçim. Tasarım ilkeleri: Tekrar, ritm, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Görsel algı: Algı psikolojisi, tasarlama ilkeleri: Yakınlık, benzerlik şekil-zemin. Görsel yanılsama. Mekan kavramı: İki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, mimaride mekan geometrisi bilgisi ile strüktür, mekan, biçim, ve çevrenin bir bütün olarak ele alındığı bir tasarım süreci içinde 3 boyutlu, soyut çalışmalarla öğrencilerin tasarım yeteneğini geliştirmek ve mimarlıkla ilgili temel kavramları tasarım yaparak öğrenmelerini sağlamak.. Plastik Sanatlar: Farklı malzeme ve tekniklerin tanıtımı. Doğal ve yapay çevrenin analizi: ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama. Desen bilgisi: Nokta, çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi. Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri. Tarihsel akış içinde sanatsal evreler: Sanat dalları arasındaki etkileşim, benzer ve farklı gelişmeler. Maket malzemeleri, araçları ve yöntemleri; kesme, delme, yapıştırma, montaj, renklendirme, işleme ve ölçekle; ölçeğe göre maket yapım teknikleri; arazi modelleri; yapısal elemanlar; bu konularda yapılacak uygulama çalışmaları.
Ders Kodu ve Adı: INT100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ  
Kredi / AKTS: (1-0-0) 1 / AKTS:1
Ders İçeriği: Üniversiteye yani başlayan öğrencilerin üniversite hayatına alışmaları için yapılan tanıtım içerikli oryantasyon eğitimidir. Üniversite bünyesindeki araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı ile ilgili yöntemler, kampus gezisi, şehir ile ilgili tanıtım turları, bölümleri hakkında genel bilgi verilen seminerler ve çeşitli sosyal aktiviteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM102 MİMARİ TASARIM I 
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:8 (ÖK:MİM107 Asgari Devamı Sağlamak)
Ders İçeriği: Mimari Tasarım 1 dersi, Veri Organizasyonu, Düsünsel Organizasyon ve Mekansal Organizasyon konularında bilis ve farkındalık sağlayarak Mimari Tasarıma Giris sürecinde yasanan ilk tasarım deneyiminden tasarım arastırma, gelistirme ve gerçeklestirme düzeylerine geçisi hedeflemektedir. Yerle etkilesimli barınma islevli bir yapının, yer-yapı-mekaniliskileri, esnek program ve malzeme+strüktür+performanskriterleri doğrultusunda tasarım sürecinin deneyimlenmesidir. Tasarım süreci 3 modülde ve modülleri kuran ve açan soru ve ilgili kavramlarla elealınmaktadır:Tasarımcı nasıl görür? – Veri Organizasyonu – Yer-yapımekan okumaTasarımcı nasıl düsünür? – Düsünsel Organizasyon – Problem çözme yerine problem tanımlama. Tasarımcı nasıl kurar? – Mekansal Organizasyon – Tasarım arastırma
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İNGİLİZCE II
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT II
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Mektup türleri, Türlerine göre mektupların özellikleri ve kuralları, örnekler, Makale: Makale türünün özellikleri ve kuralları, örnekler, Fıkra: Fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları, örnekler, Bibliyografya: Bibliyografyadan yararlanma, Biyografi: Nasıl yazılır, edebiyattaki yeri nedir?, Gezi yazısı: Gezi yazısında nelere dikkat edilir?, Anı: Anıların edebiyattaki yeri, yazma kuralları, Deneme: Diğer türlerden farkı, İnceleme: Kitap ve dergi incelemesi, Konferans: Sözlü Komp. Türlerinin özellikleri, Açık Oturum: Tartışma türlerinin kuralları, Panel: Panele hazırlık, uygulama ve sonuç, Sempozyum: Diğer Türlerle benzer ve ayrı yönleri, Münazara: Kuralları ve sonuçları.
Ders Kodu ve Adı: MİM106 BİNA BİLGİSİ   
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:5
Ders İçeriği: Mimarlığın tanıtımı, mimarlığın ana değerlerinin (kompozisyon, orantı, simetri, ölçü, ritm, denge, madde v.b) açılımları. Mimarlar, mimarlık, mimarlığın sanat, bilim ve mimari eğitimle ilişkisi ve “Yapı Tasarımı ve Kuramı”nın mimari eğitimdeki rolü, mimarlık eğitimi, Bina Bilgisi dersinin mimarlık eğitimindeki yeri ve amacı. Mimarlıkta insan, insan ölçüsü ve eylem kavramları esas alınarak, insan ihtiyaçlarının gerektirdiği boyut ve koşulların irdelenmesi ile bunların mekan kategorilerine dönüştürülmesi. İnsan+ eylem+ mekan ilişkisinin, konut ölçeğinde incelenmesi amacıyla, öğrencilere kendi konutlarının mekansal özelliklerinin analizi yaptırılarak, farklı çözümlerin üretilmesi ve uygun ölçek ve teknikte ifade edilmesi.  Mimari eserin oluşumunda rol oynayan fiziksel ve sosyal çevre verilerinin mimari tasarıma etkilerinin incelenmesi. Çevre kapsamı içinde eylem alanlarına uygun mekanların oluşturulması için gerekli bilgilerin verilmesi. Özellikle yakın ve uzak çevre ilişkileri dikkate alınarak Mimari tasarımda çevre-kullanıcı-Yapı ilişkisinin kurulması. Oluşturulması gereken tasarım ilke ve kararlarının uygulamalar yolu ile öğrencilere kazandırılması amacıyla, kullanıcı ve çevre özellikleri tanımlanmış olan bir konutun tasarlanması.

Mimari tasarlamada biçimlendirme öncesinde yapılan çalışmalar. İhtiyacın belirlenmesi ve program oluşturulması ve işlev şeması; eleman etüdü alan büyüklüklerinin saptanması, fonksiyonu yerine getirme açısından formu etkileyen faktörler. Farklı aşamalardaki eğitim yapıları, işlevsel gereksinimler çevre etkileşimleri, fiziksel yapılanmaları Türkiye ve batı toplumlarındaki örnekleri ile ele alınmaktadır. Sağlık yapıları tanımı, türleri, tarihçesi, hastanelerin sınıflandırılması sağlık merkezleri gerekliliği programı ilk yardım hastaneleri, rehabilitasyon hastaneleri ve merkezleri. Kültür yapıları tanımı planlama esasları ve çeşitleri incelenmektedir. Toplu konutta tarihsel gelişiminin incelenmesi. Batı ve Orta Avrupa’da toplu konutlar ve örnek mahalleler; Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi’nde konut; Türkiye’de apartmanlaşma; Türkiye’de toplu konut. Konut tipolojileri: daire tipleri, bina tipleri, yerleşme tipleri. Bina türleri; iş yerleri (ticaret, üretim ve depolama mekânları; bürolar ve yönetim binaları); eğitim ve kültür tesisleri; konaklama tesisleri; ulaşım yapıları; karmaşık fonksiyonlu binalar, vb fonksiyon şemasından projeye, çizerek düşünmek. Tasarımda kompozisyon. Uygulamalarda, teorik bölümdeki konuların irdelendiği tasarımlar yer alacaktır. İç mekân ve hareket; iç mekan ve doğal ışık; iç mekan – dış mekan bütünlüğü. Tip, tipoloji, tür, bina tipi, türü, tipolojisi ve sınıflama kavramları; bina türlerinin ortak özellikleri. Tasarımda kompozisyon. Uygulamalarda, teorik bölümdeki konuların irdelendiği tasarımlar yer alacaktır.

Ders Kodu ve Adı: MİM104 YAPI ELEMANLARI I 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Yapısal kavramlar, yapı sınıflaması, yapım yükleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar (temeller, yalıtım) yapı sistemlerinin türleri, duvar türleri, duvar boşlukları, kemerler, bacalar, döşeme kaplamaları bu dersin içeriğinde işlenecek konulardır.
Ders Kodu ve Adı: MİM108 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:6
Ders İçeriği: Çeşitli grafik anlatım ve çizim teknikleriyle öğrencinin mimari algı ve ifade becerilerinin geliştirilmesi; Üç boyutlu mimari anlatımın önemi, Mimaride renk, doku, ışık, Animasyon teknikleri vb. ileri anlatım tekniklerinin incelenmesi. Perspektif; paralel ve konik perspektif, perspektif çeşitlerinin incelenmesi, Perspektif çiziminde tanımlamalar. Mimari anlatımda ışık ve gölgenin önemi, İç mekânların, üç boyutlu cisimlerin ve bina perspektiflerinin çizilmesi ve gölgelendirilmesinde çizim kuralları,  renklendirmede kuralları.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM201 MİMARİ TASARIM II 
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:8 (ÖK:MİM102)
Ders İçeriği: Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birlestirme, değerlendirme, gelistirmesi, tasarımda üç boyutlu düsünebilme yeteneğinin kazandırılması, var olan yapılı çevrenin farklı katmanları ile fizik-mekân, sosyal-mekân olarak okunabilmesi, morfolojik iliskiler bağlamında yerlesim dokusunun irdelenmesi,sınırlı ölçüde teknolojik problemlerin çözümü amaçlanan derste  çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinmeleri doğrultusunda fiziksel çevre analizlerini içeren sınırlı bir programa sahip katlı bir yapının tasarımı yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: AİİT201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Osmanlının yıkılışı, parçalanması, TBMM’nin açılması, Sosyal alanlardaki inkılâplar, Çok partili hayata geçiş.
Ders Kodu ve Adı: MİM205 YAPI ELEMANLARI II 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Merdivenler hakkında genel bilgiler, merdivenlerin tasarım ilkeleri, türleri, merdiven yapım sistemleri, dengelemeleri, merdiven kaplamaları ile ilgili tüm kavramlar. İşlevi biçim, taşıyıcılık, malzeme, üretim teknolojisi özellikleri, çatılar, tanımları ve işlevleri, kurguları, türleri ve sistemleri, malzemeye dayalı ahşap ve metal çatılar, açıklık geçme, çatı örtüleri, tenekecilik işleri, teras çatılar ve detayları, ahşap karkas yapılar, ahşap duvarlar, dilatasyonlar.
Ders Kodu ve Adı: MİM203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Dersin amacı bilgisayar destekli tasarım ve grafikler için giriş dersidir. Derste Mimari amaçlı kullanılan yazılımları genel olarak tanımak, AutoCad ile 2 boyutlu teknik çizim yapmayı öğrenmek, AutoCad programı açılış, saklama, çıkış, çizim, düzenleme, yazma, ölçülendirme, ekranda görüntüleme, sorgulama, yardımcı ve özel komutlarını öğrenmek, bilgisayar destekli tasarım ve teknik çizim yapma pratiği kazandırmak. Derste, bilgisayar ile endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekan tasarımlarının sanal ortamda yaratılması ve çıktı alınmasına yönelik uygulamalar yaptırılır.
Ders Kodu ve Adı: MİM209 MİMARLIK TARİHİ I  
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Prehistorik devirden başlayarak mimarlık tarihinde önemli yer tutun devirler, Mısır, Mezopotamya, Hitit, Urartu uygarlıklarının temel mimari özellikleri, Antik Yunan, Roma ve Bizans döneminin de başlıca mimari üslup özellikleri, bu devirlerin birbirleriyle etkileşimleri ve süreklilikleri. İlk Mimari yapılar ve gelişim sürecindeki önemli yapılar.
Ders Kodu ve Adı: MİM225 STATİK-MUKAVEMET 
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Statiğin ilkeleri ve konuları, Maddesel noktanın statiği, Düzlem kuvvetler sistemi, Uzay kuvvetler sistemi, Rijit cisim statiği, Ağırlık merkezi, İzostatik sistemler, İç kuvvetler, Kafes sistemler, Gerber kirişleri, Üç mafsallı sistemler, Kablolar, Virtüel iş ilkesi, Sürtünme.

Mukavemetin temel ilkeleri, Gerilme ve şekil değiştirme, Elastisite bağıntıları, Enerji, Katı cisimlerin mekanik özellikleri, Plastisite, Kırılma hipotezleri, Çubuk mukavemetinin esasları, Eksenel normal kuvvet, Kesme, Burulma, Atalet momentleri, Düz ve eğik eğilme Kesmeli eğilme, Kayma merkezi, Elastik eğrinin çeşitli yöntemlerle incelenmesi, Kesmenin etkisi, Normal kuvvet ve eğilme, Çekirdek, çekme taşımayan malzeme, İkinci mertebe teorisi, Eğilmeli burulma, Virtüel iş teoremi, Betti ve Casticliano teoremleri, Minimum ilkeleri, Elastik stabilite, Euler halleri, Elastik bölge dışında burkulma, Omega yöntemi, Yaklaşık yöntemler, Rayleigh oranı.

Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği:

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM202 MİMARİ TASARIM III  
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:10 (ÖK:MİM201)
Ders İçeriği: Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor vb. amaçlı çok işlevli, küçük ölçekli bir yapının tasarımı, avan proje ve kısmi uygulama projesi olarak sunumu.
Ders Kodu ve Adı: AİİT202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve Misak-ı Milli’nin Kabulü, İstanbul’un işgali, T.B.M.M. açılışı, Sevr Barış Antlaşması, İstiklal Mahkemeleri, 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi, Doğu Cephesi Harekatı, I.İnönü Zaferi, İlk Anayasanın Kabulü. II. İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar, Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası, 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası, Atatürk İlkelerinin Açıklanması.
Ders Kodu ve Adı: MİM210 MİMARLIK TARİHİ II  
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Tarihi süreçte yer alan İslam Öncesi; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, İslam sonrası; Karahanlı, Gaznelli, Büyük Selçuklu, Zengi, Tolunoğlu, Memlük dünya sanatı tarihine neler kattığı, hangi yapılarla öne çıktığı anlatılmaktadır. Tarihte kurdukları medeniyetler, ve ortaya koymuş oldukları, tarihi yapılarla (medrese, kervansaray, cami, saray, mescid, ulu cami, türbe, han ve hamam) ve bu eserlerde kullanmış oldukları taş, ahşap, çini ve hat (Kaligrafi), süslemelerindeki özgün detayları hakkında bilgiler bu dersin kapsamında verilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM204 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Mimari çizimde kullanılan Autocad Programı ile 3 boyutlu çizim yapma, komut özelliklerinin tanıtılması, 2 ve 3 boyutlu sunum teknikleri, program dili, çizim deyimleri, 2 ve 3 boyutlu çizimler: plan, kesit, tarama, ölçülendirme, tabakalandırma. Ders kapsamında komut nesne ilişkisi, temel üç boyutlu geometrik nesneler- gelişmiş üç boyutlu geometrik nesnelerin yaratılma biçimleri, yaratılan bu üçboyutlu nesnelerin özellik değişkenleri-fiziksel dönüştürücüleri, temel deformasyon komutları, iki boyutlu şekillerin üç boyutlu nesnelere dönüştürülmesi, iki boyutlu nesne değişkenleri, temel renk- ışık bilgisi, ışık türleri- etkileri, kamera oluşturma, çevresel etkiler, foto- gerçekçi resim oluşturma yöntemleri, nesneleri canlandırma ve simülasyon oluşturma gibi konular uygulamalı olarak işlenir.
Ders Kodu ve Adı: MİM228 YAPI STATİĞİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Taşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması, yükler, izostatik sistemler, iç kuvvetlerin hesabı, yer değiştirmeler, hiperstatik sistemler, çelik taşıyıcı sistemler dersin kapsamındadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM290 STAJ I 
Kredi / AKTS: (0-0-0) 0 / AKTS:2
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ 
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği:

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM301 MİMARİ TASARIM IV  
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:10 (ÖK:MİM202)
Ders İçeriği: Doku, islev, tarih, doğal ve topografik nitelikler açısından kentin özellik gösteren bölgeleri ve yakın çevresinde tasarım denemeleri yapmaktır. Çalısmalar belirtilen bölgelerden birinde sosyal, islevsel ve mekansal özelliklerin saptanmasıyla başlayacaktır. Bu araştırmalar sonucunda öğrencinin belirlediği işlevsel öneriler üzerinde tartışılacak; kentin değisen yapısı içinde yeni işlevler, tarihi özellikler, yapıların sağlıklaştırılması, kent boşluklarının ve açık alanların düzenlenmesi gibi konular gündeme gelecektir. Bu yaklaşımlar içinde öneri bina tasarımında, mekansallık, farklı işlevlerin üst üste gelmesinden doğan tasarım sorunları, değerlendirilecek önemli aşamalardır.
Ders Kodu ve Adı: MİM305 MİMARLIK TARİHİ III 
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Özellikleri Anadolu da tarih öncesi dönemlerden başlayarak, günümüze kadar inşa edilmiş bulunan mimari eserlerin özellikleri, gelişmeleri, değişmeleri örnekler verilerek, Anadolu dışındaki örneklerle olan ilişkilerinden de bahsedilerek anlatılmaktadır. Anadolu Tarihi içerisinde Selçuklar, Beylikler ve Osmanlı dönemi mimarisi detaylandırılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: MİM303 YAPI UYGULAMA PROJESİ 
Kredi / AKTS: (2-4-0) 4 / AKTS:5 (ÖK:MİM104-MİM205)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında tasarlatılan bir yapının uygulama projesi ölçeklerinde ayrıntılarının çözülmesi ve sunumu istenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM309 TARİHİ ÇEVRE KORUMA 
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:3
Ders İçeriği: Tarihi çevre, anıt kavramlarının açıklanması, çevre, insan, anıt ilişkilerinin kurulması, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdelenmesi ve yapıların onarımında uyulması gereken yasal teknik ve estetik kuralların açıklanması
Ders Kodu ve Adı: MİM319 YAPI FİZİĞİ 
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Aydınlatma, aydınlık kavramı nicelik, nitelik, doğal ve yapay ışık kaynakları, aydınlık düzenleri ile mimarinin ilişkisi, mimaride renk, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, elektrik tesisatı konuları dersin kapsamında anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği:

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM302 MİMARİ TASARIM V  
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:10 (ÖK:MİM301)
Ders İçeriği: Bu proje atölyesinde mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve çesitlendirme problemleri islenmekte ve bu problemleri sistematik olarak yaklasmanın yöntemleri konu edilmektedir. Konu aynı zamanda norm ve standartolusturma, normlar ve standartlar üzerinde islem yapma problemi olarak tanımlanmaktadır. Problemin ekonomik ve teknik boyutları kültürel ve ontolojik boyutları ile birlikte islenmekte, üretim teknikleri, yapı malzemeleri ve nicelikleri, yasama biçimleri ve alıskanlikları, varolus,bellek gibi konuları ile birarada ele alınmaktadır. Tekrar, çoğaltma ve çesitlendirme problemleri yeni yerlesim alanlarının yanı sıra, kent içindeki çöküntü alanlarını sıhhilestirme, kent içi düğüm noktalarında “karısıkyapılasma” (çarsı-büro-konut-otopark) konuları aracılığı ile de islenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM306 SANAT TARİHİ  
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2 
Ders İçeriği: Sanat Tarihinin tanımını yaparak, sanatın, tarihi süreç içerisinde değişimini ve gelişimini anlatmaktadır. Türk Sanatı Araştırmaları, Türk sanatının dalları ve bunların özellikleri örnekler verilerek anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM304 TESİSAT BİLGİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2 
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, güneş toplaçları ile ısıtma tesisatı, ısıtma sistemleri ve temel özellikleri, havalandırma, doğal ve yapay havalandırma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, elektrik tesisatı ile ilgili elemanlar ve gereçler, yapılarda aydınlatma tesisatı proje örneklerinin incelenmesi, aydınlatma projesi–aydınlatma tesisatı projesi ilişkisi, bütünleşik aydınlatmada aydınlık düzeyi kontrol sistemleri, aydınlatma tesisatı projesinin hazırlanması ve tesisatın kullanılışının belirlenmesi, sıhhi tesisat–proje ilişkileri ıslak mekanların düzenlenmesinde etkide bulunan faktörler, temiz su tesisatı, pis su tesisatı yağmur suyu tesisatı, çevresel drenaj konularında temel bilgiler verilecektir.
Ders Kodu ve Adı: MİM308 BETONARME
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Betonarme elemanlar; döşeme,  kiriş,  kolon, temel, Beton ve çelik, Malzeme bilgisi, Davranış eğrileri, Hasır donatı, Aderans, Beton ve çeliğin beraber çalışması; kenetlenme, Donatı ekleri, Yükler; sabit hareketli yükler, elverişsiz yükleme durumları, yüklerin birleştirilmesi, Güvenlik; sınır durumlar, Dikdörtgen kesitte basit eğilme, parabol-dikdörtgen gerilme yayılışı, gerilme bloğu, dengeli donatı, Zayıf kuvvetli donatılı kesit, Çift donatılı dikdörtgen kesit. Malzeme ve özellikleri, Elastik tasarım ve taşıma gücü yöntemleri, Eğilme ve eksenel kuvvet etkisindeki dikdörtgen kesitler, Kesme mukavemeti ve kayma donatısı, Kolonlarda narinlik etkisi, İki doğrultuda çalışan döşemeler, Temeller, Donatı detayları, Betonarme yapı projesi çizim esasları ve örnek uygulama projesi yapımı.
Ders Kodu ve Adı: MİM310 RÖLÖVE-RESTORASYON STÜDYOSU (ÖK: MİM309 Asgari Devam Sağlamış Olmak)
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5 
Ders İçeriği: Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerinini tanıtımı. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması. Çizim tekniklerinini açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi. Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi. Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: MİM312 ŞEHİR PLANLAMA VE İMAR HUKUKU
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Kent, kentlesme, planlama kavramları; günümüzün sehir planlama konuları; planlamanın hukuki yanı.
Ders Kodu ve Adı: MİM290 STAJ I 
Kredi / AKTS: (0-0-0) 0 / AKTS:2
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği:

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM401 MİMARİ TASARIM VI 
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:12 (ÖK:MİM302)
Ders İçeriği: Oluşmuş yapısal çevrenin kavranmasına yönelik analizler. Mimarlık – kentsel tasarım çalışması içinde kavramsal konular. Mimari proje bütünü içinde işlev-form-çevre ilişkilerini dikkate alan tasarımlar. Özellik gösteren kentsel alanlarda sıhhileştirme, kentsel yenileme ve ileri yapım teknolojisi ile karmasık fonksiyonlu konuları içeren çözümler.
Ders Kodu ve Adı: MİM405 ŞEHİRCİLİK STÜDYOSU (ÖK: MİM312 Asgari Devam Sağlamış Olmak)
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:7 
Ders İçeriği: Şehircilik mesleğinin ilgi alanından hareketle, sosyal, ekonomik ve fiziksel belirleyicilerin içeriği, kenti oluşturan birlikte tüketim, üretim ve yaşama olanaklarının niteliği, imar planı yapılmasında izlenecek araştırma, tasarım ve uygulama aşamaları tartışılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM407 ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 3 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Modern mimarlığın tanımları. Rönesans döneminin ve Aydınlanma çağının mimariye yansımaları. Başlıca modern mimarlık akımları; Art Nouveau, . Modernlik ve Avangardlık: De Stijl, Ekspresyonizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm, . Bauhaus, Art Deco, Modernizm, Postmodernizm, Dekonstrüktivizm.
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM499 BİTİRME PROJESİ
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:15 (ÖK:MİM401, MİM303, MİM310, MİM405)
Ders İçeriği: Kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin proje konusu ile birlikte değerlendirilmesi, islevsel ve strüktürel çözümlerin, konsepte uygun biçimde olusturulması ve sunulması konularında öğrencinin tasarım erkinin, bölüm baskanlığı’nca görevlendirilen “jürice” sınandığı, bağımsız ve güdümsüz, denetimli yürütülen bitirme çalısması.
Ders Kodu ve Adı: MİM402 YAPIM YÖNETİM EKONOMİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3 (ÖK:MİM401, MİM303, MİM310, MİM405)
Ders İçeriği: Mimarların şantiye yönetimi ve organizasyonunda üstlendikleri görevler; üretim sürecine katılan farklı rol sahiplerinin yetkileri sorumlulukları ve iş akış diyagramlarının oluşturulması. Bina ilk yatırım ve kullanım maliyetinin, ekonomik bina tasarımında bina maliyetinin planlanması ve kontrolü, tasarımın çeşitli evrelerinde bina maliyeti hesabına ve maliyet karşılaştırmalarına yönelik uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: