Mimarlığın Gelişimi ve Günümüz Mimari Sorunları- Doğan Hasol | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Mimarlığın Gelişimi ve Günümüz Mimari Sorunları- Doğan Hasol

Mimarlığın Gelişimi ve Günümüz Mimari Sorunları- Doğan Hasol

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (GSMF) tarafından “Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması ve Mimarlık” konularını içeren bir seminer düzenlenerek pek çok incelemeler, araştırmalar ve sonuçlar ele alındı.

 

HKÜ tarafından düzenlenen seminerde geçmişten geleceğe birçok önemli mimari konular konuşuldu. Doğan Hasol’un konuşmacı olarak katıldığı konuşmanın amacı olarak ise, mimarlığın Osmanlı Devletinin son dönemlerinden günümüze  geçirdiği değişimleri incelemek ve yorumlamak olduğu belirtildi.  Tanzimat Fermanından sonra Osmanlı Mimarlığı, Türkiye Osmanlı tarzı Barok Mimarlığına doğru yönelmesine ve yeni bir kimlik arayışı, seminerde konuşulan başlıca konulardandı. Bunların yanında; Modernizmin 1950'lerde ve 1960'larda yapıların mimari kimliğine etkisi nasıldı? Fransa'daki mimari gelişmelerin, Türkiye'ye katkısı nasıl oldu? Hangi mimarlar Fransa'dan Türkiye'ye davet edildi? Bu mimarların ülkeye katkısı nasıldı? Mimari yönetmeliklerin ve uygulanan politikaların mimariye yansımaları ne şekilde oldu? tarzında konular geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınarak seminerde tartışıldı.

 

Geçmiş mimari yapılar ve sorunlar dışında, günümüzdeki sorunlarda geniş kapsamlı olarak seminerde ele alındı. Günümüzün sorunlarından olan; gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma için önlem alınması gerektiğine, vatandaşların gelir düzeyinin yükseltilmesi gerektiğine ve yapılaşmaya açılan alanların arttırılması gerektiğine değinildi. Ayrıca Doğan Hasol; yönetmeliklerin, uygulanan politikaların rant amaçlı olmaması gerektiği ve yapıların kat yüksekliğini artırarak büyümektense, yayılarak büyümenin refah düzeyimizi artıracağını söyledi.

 

Programın en son kısmı soru cevap şeklinde sürdü. En çok ilgi çeken sorular ise; yıldız ve popüler mimarların neden Türkiye şartlarında yetişmediği, yetişmesi için ne gibi şartların sağlanması gerektiği ve şehirleşmenin Türkiye'de olmamasının getirdiği sonuçlar, en çok ilgi çeken sorular arasında konuşulup, incelendi.