2020-2021 YAZ STAJI HAKKINDA | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

2020-2021 YAZ STAJI HAKKINDA

2020-2021 YAZ STAJI HAKKINDA

Değerli Mimarlık Bölümü Öğrencilerimiz,

2020-2021 Yaz döneminde tamamlamanız gereken Zorunlu Yaz Stajı COVID-19 pandemisi nedeniyle Staj1 (şantiye stajı) ve Staj2 (ofis stajı)’nin gerçekleştirilme şekli, sunulan alternatifler dahilinde sizin inisiyatifinize bırakılmıştır. Sürecin planlanıp programlanabilmesi aşağıdaki anket linkinden tercihinizi mutlaka belirtmeniz gerekmektedir.

Anket Linki:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEdBuNk7jtr5nwq6uASRfxK1n5M9Q1J-45GPp90yltql1o-g/viewform?usp=sf_link

Yüz Yüze Staj Yapmayı Tercih Eden Öğrenciler İçin Taahhütname

 

Belirlenen 2 alternatif aşağıdaki gibidir:

ALTERNATİF 1- YÜZ YÜZE FİZİKİ STAJ YAPMA: Öğrencilerimiz geçtiğimiz dönemlerdeki gibi fiziki bir ortamda dönem yükü olan stajını gerçekleştirebilecekler. Yüz yüze Staj yapmayı tercih eden öğrencilerimizin 31.05.2021 tarihine kadar Staj yapacakları kurum/firma ile ilgili bilgilerin yer aldığı; stajın yapılacağı kurumun onayını ibraz eden “Staj Başvuru Evrağını” Öğr. Gör. Sinem DAĞILGAN’a elden teslim veya e-posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir . Bu alternatifi tercih eden öğrenciler başvuru evraklarına ek olarak Staj Taahhütnamesi imzalayarak, fiziki stajı kendi rızanızla yapmak istediğinizi beyan etmeniz gerekecektir. Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin staj tarihlerinin yaz okulu takvimi ile çakışmaması gerekmektedir. YÜZ YÜZE STAJ YAPMAYI TERCİH EDEN ÖĞRENCİLER İLGİLİ FORMLARA https://mim.hku.edu.tr/ilanlar/12633/ LİNKİNDEN ULAŞABİLİRLER.

ALTERNATİF 2- ÇEVRİMİÇİ STAJ YAPMA: Öğrencilerimiz dönem yükü olan Staj1 veya Staj2 için ayrı ayrı düzenlenecek çevrimiçi eğitimlere katılacaklardır. Eğitimlerin %80’inine katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimler sonunda ilgili stajdan verilen eğitimler kapsamında sınav yapılacak ve sınav sonucunuz, staj notunuz olarak işlenecektir. Yaz okulunda ders alan öğrencilerin dersleri ve staj eğitimlerinin çakışmaması gerektiğinden eğitimlerin yaz okulu takviminden sonra veya hafta sonları yapılması planlanmaktadır.