Tanıtım | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Tanıtım

Değerli adaylar, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2010 yılında akademik hayatına başlamıştır. 2014-2015 akademik yılından itibaren Yüksek Lisans, 2018’den itibaren Doktora programı ile lisansüstü eğitim hayatını sürdürmektedir. Bölümümüz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Fakülte binasında Mimarlık Proje-Tasarım Stüdyoları,  Temel Tasarım Stüdyosu, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve Malzeme-Ürün laboratuvarı bulunmaktadır. Üniveriste kütüphanesinde Mimarlık-Tasarım ve Sanat alanında güncel yayınlara ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte abone olunan birçok veritabanından uluslararası düzeydeki güncel mesleki yayınlara erişilebilmektedir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, merkezi yerleştirme sınavının sayısal (SAY) puan türü ile öğrenci almaktadır.  15 öğrenci tam burslu, 10 öğrenci yarı burslu ve 5 öğrenci ücretli olmak üzere 30 öğrenci kontenjanına sahiptir. Öğrencilerimizin öğrenim süresi boyunca öğrencilerin başarı burslarından yararlanma imkânı da bulunmaktadır. Mimarlık Bölümünü birincilik derecesi ile tamamlayan öğrencilerimiz tam burslu olarak Tezli ve/veya Tezsiz lisansüstü eğitimlerine devam ederek alanlarında uzmanlaşmaları teşvik edilmektedir.
HKÜ Mimarlık Bölümü, öğrencilerine Erasmus öğrenci değişim programı ile eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürme imkânı sunmaktadır. Bölümümüz başarılı öğrencileri, ilgili Yönetmelik kapsamındaki şartları da sağlamak koşulu ile;  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde çift anadal yaparak çift diploma ile mezun olma imkanına sahiptir. Mimarlık bölümü öğretim planı, TasarımMimarlık-Sanat tarihi, Koruma ve Restorasyon, Yapı – Malzeme Bilgisi ve Bilgi teknolojileri  olmak üzere beş ana grup altındaki derslerden meydana gelir. Proje odaklı stüdyo çalışmaları eğitimin vazgeçilmez parçasıdır.
Ders grupları 3.sınıftan itibaren teknik seçmeli derslerle desteklenerek öğrencilerin özel ilgi alanlarına göre uzmanlaşması amaçlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin olası lisansüstü eğitimlerine dönük kuramsal ve teknik altyapı oluşturulmaktadır.  Dört yıllık eğitim-öğretim sürecini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Mimarlık alanında lisans mezunu olmaya hak kazanırlar. Mezunlar, yapı ve yapı üretimi, şantiye, yapı malzemeleri, mobilya tasarımı ve üretimi sektöründe tasarımcı, uygulayıcı ve denetleyici, kamu kurumlarında mimar-uzman, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırmacı-akademisyen olarak çalışabileceği gibi kuracakları kendi  ofislerinde serbest mimar olarak da çalışabilirler.