Staj / CO-OP | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Staj / CO-OP

Staj, mimarlık öğrencilerinin okul dışında da mimarlığı üretmeye, anlamaya, deneyimlemeye devam ettikleri bir süreçtir. Her biri 24 iş gününü tamamlamış olarak toplamda iki tane yapılır. Tamamlanması zorunlu olan stajlardan biri şantiye stajıdır. Bu kapsamda staj yapan öğrenci, şantiyede baştan sona yapılacak tüm iş kalemlerini açık, anlaşılabilir, teknik bir dille anlatması beklenir. Yapılan şantiye stajı eğer ince iş şantiyesiyse onunla ilgili iş kalemlerini fotoğraflarla özetleyerek, eğer kaba iş şantiyesiyse onlar ilgili yapım işlerini kendi çektiği fotoğraflarla belgelendirerek yapılır. Yapılması gereken diğer staj ise ofis stajıdır. Bu stajda öğrencinin binanın tasarım süreci ve tasarımı tamamlanmış projelerin ilgili belediyelerce onaylanması aşamasına kadar yapılan her türlü çalışmayı içerir. Adı geçen staj, mimarlık büroları, mimari tasarım, yapım, yönetim, üretim gibi konularda etkinlik gösteren firma kuruluş veya organizasyonlarda yapılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için hem şantiye hem de ofis stajlarını başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları gerekmektedir.