Kalite Politikası | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Kalite Politikası

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nin vizyon, misyon ve değerleriyle uyumlu,

İç ve dış paydaşlarıyla işbirliği halinde katılımcı yönetim anlayışını sağlayan ve memnuniyeti artıran
Eğitim ve öğretim hizmetinin tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncelleyen ve karşılayan
Sürekli iyileştirme çerçevesinde Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PUKO) yaklaşımını esas alan

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak, bölümün Kalite Politikası olarak belirlemiştir.