Vizyon | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Vizyon

HKU MİMARLIK BÖLÜMÜ MİSYONU

Mimarlık disiplinindeki değişimlere ve gelişimlere ayak uydurmak ve bu değişimlerle sürekli olarak akılcı bir şekilde eğitim programını güncelleyerek bu programları uygulamayı,

Alan teorisi ve uygulamada yetkin, doğal ve tarihi çevreye saygılı, araştıran, yenilikleri takip eden, disiplinler arası ilişki ve işbirliği kurabilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çok yönlü düşünebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda öncülük eden, dürüst, kamu yararını gözeten, etik değerlere sahip ve kendini sürekli geliştiren meslek adamları yetiştirmeyi,

Mimarlık alanındaki akademik çalışmaları nitelikli bilimsel çalışmalarla desteklemeyi,

Fikirlerin demokratik ve özgür biçimde ifade edilerek paylaşıldığı akademik ortam oluşturmayı misyon edinmiştir.