Proğram Eğitim Amaçları | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Proğram Eğitim Amaçları

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık bölümü uluslararası düzeyde bilimsel ve mesleki eğitim sunarak öğrencilerin, araştırmacı, eleştirel-esnek ve çok yönlü düşünebilen, etik ve estetik değerlere sahip, tarihe, çevreye, eko-sisteme, doğaya ve sanata duyarlı, toplumsal sorumluluklarının farkında olan bir birey olarak gelişmelerini öngörür. Bu bağlamda, mimarlık bölümünün amacı; mekânsal, kentsel, çevresel ve eko-sisteme ilişkin sorunlara çağdaş mimarlığın tasarım stratejileriyle çözümler üretebilen ve geleceğe yönelik ütopyalar kurabilen hem bilimsel hem de mesleki açıdan yetkin mimarlar yetiştirmektir.