Misyon | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Misyon

HKU MİMARLIK BÖLÜMÜ VİZYONU

Doğal ve tarihi çevreye duyarlı, fiziksel çevre ve tasarım ilişkilerini sorgulayan, meslek pratiğinde etik değerlere bağlı, disiplinler arası araştırma yapma becerisi gelişmiş, akılcı çözümler üretebilen, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, kendi ilgi alanına göre mesleğin her türlü faaliyet alanında hizmet verebilen mimarlar yetiştiren, kamu yararı gözeterek, değişimlere ayak uydurabilen, çağdaş ve demokratik bir bölüm olmak.