Lisansüstü Eğitim Planları | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Lisansüstü Eğitim Planları

Mimarlık Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Planı

1.Yarıyıl Ders
Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MİM502

Mimarlık-Tasarım İlişkisi

3+0 +0

Zorunlu

7,5

CE431

Metraj ve Keşif

3+0 +0

Seçmeli

5

CE579

İnşaat Şirketlerinde
Stratejik Yönetim

3+0 +0

Seçmeli

8

CE591

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik

3+0 +0

Seçmeli

8

İCM513

Kültür ve Mekân

3+0 +0

Seçmeli

7,5

İCM555

Geleneksel Türk
Evi

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM504

Binalarda İşlev Değişikliği

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM512

Algısal Boyut ve Mekan

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM539

Yapı Hasarları
ve Analizi

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM543

Yığma Yapı
Davranışı

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM552

Anıtlarda Bozulma Nedenleri

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM560

Modüler ve Prefabrikasyon Sistemler

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM565

Mimarlıkta Veri Toplanması ve Analizi

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM571

Gaziantep Yerel Mimarlığı

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM577

Yapı İşletmesi

3+0 +0

Seçmeli

7,5

Z.1G

ZORUNLU

Zorunlu

7,5

 

 

 

Toplam AKTS

118,5

 

 

 

 

 

MİM598

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

3+0 +0

Zorunlu

7,5

 

2.Yarıyıl Ders
Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

CBE532

Şehirleşme ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi

3+0
+0

Seçmeli

8

MİM507

Mimari Tasarım
Çevre İlişkisi I

3+0
+0

Seçmeli

7,5

MİM511

Bina-İç mekan Donatım
İlişkisi

3+0
+0

Seçmeli

7,5

MİM533

Çelik Yapılar
Tasarımı

3+0
+0

Seçmeli

7,5

MİM536

Depreme Dayanıklı
Yapı Tasarımı

3+0
+0

Seçmeli

7,5

MİM556

Koruma Kuramı
ve İlkeleri

3+0
+0

Seçmeli

7,5

MİM564

Yüksek Yapılar
Tasarım İlkeleri

3+0
+0

Seçmeli

7,5

MİM570

Proje ve Yapım Yönetiminde Güncel Konular

3+0
+0

Seçmeli

7,5

MİM581

Kentsel Tasarım Kuramı

3+0
+0

Seçmeli

7,5

SEMİNER

SEMİNER

Zorunlu

7,5

Alan Dışı Seçmeli

SEÇMELİ

Seçmeli

7,5

 

 

 

Toplam AKTS

83

 

 

 

 

 

CE450

Digitalization
in Construction Industry

3+0
+0

Seçmeli

8

İCM512

Otel Yapılarında
İç Mekân Analizi

3+0
+0

Seçmeli

7,5

İCM519

Kamusal Yapılarda
İç Mekân Tasarımı

3+0
+0

Seçmeli

7,5

İCM554

Çağdaş Dünya
Mimarlığı

3+0
+0

Seçmeli

7,5

İCM557

Endüstriyel Miras ve Koruma

3+0
+0

Seçmeli

7,5

MİM500

Seminer

0+0 +0

Zorunlu

7,5

 

3.Yarıyıl Ders
Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

3.yy. Zorunlu

TEZ

Zorunlu

30

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

MİM599

Yüksek Lisans Tezi

0+0 +0

Zorunlu

60

 

4.Yarıyıl Ders
Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

4.yy. Zorunlu

TEZ

Zorunlu

30

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

MİM599

Yüksek Lisans Tezi

0+0 +0

Zorunlu

60

Mimarlık Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders Planı

1.Yarıyıl
Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MİM698

Araştırma Yöntemleri ve Etik

3+0 +0

Zorunlu

7,5

MİM610

Binalarda Fonksiyon Dönüşümü

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM611

Mimarlıkta Mekan Algısı

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM639

Yüksek Binaların Gelişimi ve Tasarım İlkeleri

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM640

Modüler Sistemler

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM646

Mimarlıkta Analiz Yöntemleri

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM648

Yığma Yapılar

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM649

Yapıların Hasar Analizi

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM668

Tarihi Yapılarda Bozulma Nedenleri

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM671

Yerel Mimarlık

3+0 +0

Seçmeli

7,5

 

 

 

Toplam AKTS

75

 

2.Yarıyıl
Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MİM600

SEMİNER

0+0 +0

Zorunlu

7,5

CBE532

Şehirleşme ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi

3+0 +0

Seçmeli

8

CE450

Digitalization
in Construction Industry

3+0 +0

Seçmeli

8

İCM512

Otel Yapılarında İç Mekân Analizi

3+0 +0

Seçmeli

7,5

İCM519

Kamusal Yapılarda İç Mekân Tasarımı

3+0 +0

Seçmeli

7,5

İCM554

Çağdaş Dünya Mimarlığı

3+0 +0

Seçmeli

7,5

İCM557

Endüstriyel Miras ve Koruma

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM607

Bina- Mekan Donatımı
İlişkisi

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM609

Doğal ve Yapay Çevre
Mimari Tasarım İlişkisi

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM641

Depreme Dayanıklı Yapım Sistemleri

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM644

Çelik Yapılar

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM647

Proje Yönetiminde İnovasyon, Teknoloji Ve Güncel Konular

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM667

Koruma Kavramı ve Restorasyon
İlkeleri

3+0 +0

Seçmeli

7,5

MİM687

Kentsel Tasarım Teorisi

3+0 +0

Seçmeli

7,5

 

 

 

Toplam AKTS

106

 

3.Yarıyıl
Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MİM692

Yeterlilik

0+0 +0

Zorunlu

30

TEZ 2G

TEZ

Zorunlu

60

 

 

 

Toplam AKTS

90

 

 

 

 

 

MİM699

TEZ

0+0
+0

Zorunlu

60

 

4.Yarıyıl
Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MİM693

Tez Önerisi

0+0 +0

Zorunlu

30

TEZ 2B

TEZ

Zorunlu

60

 

 

 

Toplam AKTS

90

 

 

 

 

 

MİM699

TEZ

0+0
+0

Zorunlu

60

 

5.Yarıyıl
Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MİM694

Tez İzleme – 1

0+0 +0

Zorunlu

30

TEZ 3G

TEZ

Zorunlu

60

 

 

 

Toplam AKTS

90

 

 

 

 

 

MİM699

TEZ

0+0
+0

Zorunlu

60

 

6.Yarıyıl
Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MİM695

Tez İzleme – 2

0+0 +0

Zorunlu

30

TEZ 3B

TEZ

Zorunlu

60

 

 

 

Toplam AKTS

90

 

 

 

 

 

MİM699

TEZ

0+0
+0

Zorunlu

60

 

7.Yarıyıl
Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MİM696

Tez İzleme – 3

0+0 +0

Zorunlu

30

TEZ 4G

TEZ

Zorunlu

60

 

 

 

Toplam AKTS

90

 

 

 

 

 

MİM699

TEZ

0+0
+0

Zorunlu

60

 

8.Yarıyıl
Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MİM697

Tez Savunma

0+0 +0

Zorunlu

30

TEZ 4B

TEZ

Zorunlu

60

 

 

 

Toplam AKTS

90

 

 

 

 

 

MİM699

TEZ

0+0
+0

Zorunlu

60