Lisans Ders İçerikleri | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Lisans Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İNG101 İNGİLİZCE I
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Öğrenciler, İngilizcelerini geliştirmek için haftalık olarak NETWORK ders kitabı ve çalışma kitabının bir bölümünü kapsayacaktır.
Ders Kodu ve Adı: SSP101 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Bu derste öğrencilerin; hassas ve özel gereksinimi olan grupların içinde bulundukları yaşam koşullarını tanıması, yaşadıkları sorunları belirlemesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve projelerini uygulaması beklenmektedir. Hassas ve özel gereksinimi olan gruplar; Çocuklar, Yaşlılar, Kadınlar ve Engellilerdir. Bu kapsamda; sokakta yaşayan bireyler, çalışan çocuklar, suça yönelen çocuklar, kanserli çocuklar, madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, yaşlı istismarı, yaşlılıktaki yaşam gereksinimleri, engelliler ve gereksinimleri vb. gibi çok çeşitli konular oluşturulabilecek proje konuları arasında yer alabilir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT I
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Ders Kodu ve Adı: MİM111 YAPI MALZEMESİ   
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Malzemelerin ve yapı malzemelerinin (metaller, doğal ve yapay taşlar, ahşap, plastikler, camlar, boyalar, bitümlü malzemeler, beton vb.) konular hakkında bilgi edindirmek.
Ders Kodu ve Adı: MİM107 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ I  
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:6
Ders İçeriği: Mimari anlatım için gerekli araç, gereçlerin tanıtılması ve kullanımı, mimari çizimde gerekli teknik ve teorik bilgiler, yazım kuralları, mimari projede çizgi, yüzey, hacim, kütle kavramları, temel geometrik şekillerin çizimi, epürün tanıtımı, epürde nokta, çizgi, yüzey ve cisimlerin izdüşümlerinin çizilmesi için uygulanan yöntemlerin incelenmesi, izdüşümlerinin çıkarılması, izdüşüm düzlemlerinin adlandırılması, mimari projelerde1/100 ve 1/50 plan-kesit-görünüşlerin çizim teknikleri ve kuralları, mimari projelerde ölçek ve ölçülendirme esasları ve uygulamalar.1/20 çizim tekniği ve rapido kullanımı.
Ders Kodu ve Adı: MİM109 TEMEL TASARIM VE MAKET
Kredi / AKTS: (2-6-0) 5 / AKTS:12
Ders İçeriği: Temel Tasar öğelerinin tanıtımı: Nokta, çizgi, yön, düzlem, hacim, biçim, sekil, mekân, ölçü, oran, aralık, doku, renk, hareket, ışık, gölge. Görsel algılamada belirliliği sağlayan ilkeler, Şekil-Zemin ilişkileri, Şekil-Zemin anlatımları. Temel Tasar ilkelerinin tanıtımı: Bakışım, egemenlik, ritim ve tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, denge, birlik
Ders Kodu ve Adı: INT100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ  
Kredi / AKTS: (1-0-0) 1 / AKTS:1
Ders İçeriği: Üniversite hayatını tanıtmaya yönelik bir dizi etkinlikten oluşmaktadır. Öğrencilerin bu yeni ortamdan keyif almalarına yönelik kurgulanmıştır.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM102 MİMARİ TASARIM I 
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM107 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Fonksiyonel programlama bağlamında tasarımın temellerini belirlemeyi ve bunları bir mimari tasarım sürecine dönüştürmeyi amaçlar. Bu dersin amacı, mimariyi programlamak, işlevsel diyagramlar, işlevin bir işlevi olarak mekân boyutlandırma, mimari tasarım sürecinin aşamaları, ilişki kurma sistemi-planlama, tasarım sürecinde yapı sistemleri ve malzemelerin kullanımını aktarmaktır.
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İNGİLİZCE II
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Öğrenciler, İngilizcelerini geliştirmek için haftalık olarak NETWORK ders kitabı ve çalışma kitabının bir bölümünü kapsayacaktır.
Ders Kodu ve Adı: MİM112 MARKA GELİŞTİRME
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Bu ders, planlı eğitim sürecinde markanın öneminin kavranmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu derste markalaşma, marka yönetimi ve marka stratejileri süreçlerini anlatılacaktır. Ayrıca geçmişten günümüze marka kavramının yaşadığı dönüşüm süreci de ders kapsamında anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: TÜR102 TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT II
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Türk Dili II dersi, meslek alanınızda ihtiyaç duyulacak yazılı materyalleri hazırlama ve yazma esaslarını öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Uygulamalı çalışmalara ve rehberlik faaliyetlerine dayanan bu ders; öğretmen adaylarının yazma becerilerini ve yazma öğretimine yönelik yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. metin yazarken uyulması gereken kurallar, dilin gücü ve kelimelerin doğru yazılmasının önemi, metin yazarlığının temel kuralları, metinlerin yazım teknikleri örnekler eşliğinde ele alınacaktır. Türk Dili II dersinde çeşitli yazılı materyallerin önemi, işlevi, tasarlanması, hazırlanması ve yazımı ile ilgili bilgiler verilecek ve uygulamalı ödev çalışmaları yaptırılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: MİM110 BİNA BİLGİSİ   
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Çevre kavramları – çevre verileri – doğal, sosyal ve yapma çevre bileşenleri ve etkileşimleri – çevre verilerinin tasarıma etkisi – vaziyet planı ana yerleşim kararlarının belirlenmesi ile ilgili teorik bilgiler verilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM104 YAPI ELEMANLARI I 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Yapı yeri (yapı zemini, yapı çukuru ve yapının zemine uygulanması), temeller ve çeşitleri, duvarlar ve çeşitleri, döşemeler ve çeşitleri, doğramalar ve çeşitleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM108 MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ II 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:4
Ders İçeriği: Paralel dik ışın perspektifi (aksonometrik perspektif); izometrik aksonometri, dimetrik aksonometri, trimetrik aksonometri; paralel eğik (oblik) ışın perspektifi, cephe oblik (kavaliyer)perspektif, plan oblik (militer) perspektif, açısal(konik) ışın perspektifi, tek kaçma noktalı perspektif, iki kaçma noktalı perspektif, üç kaçmanoktalı perspektif; perspektif çizimlerle ilgili boyama – gölgelendirme teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermektir.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM201 MİMARİ TASARIM II 
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM102 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Mimaride tasarım, Mimarlık Süreci, Tasarım kararlarının oluşturulması, Tasarım kararlarının mimari çizim haline getirilmesi, Mimaride mekan kavramı, mekanlar arasındaki ilişkiler, Mekan boyutlandırılması, Bina-Renk-Işık ilişkisi, Binanın doğal çevre ve kentsel çevre ile olan ilişkileri, Mimari tasarımın bileşenleri, Bina ihtiyaç programının oluşturulması, Binada çevre kontrolü, Tasarımda oryantasyon, organizasyon ve bina fonksiyon şemasının hazırlanması, Yapıda taşıyıcı sistemler, Basit programlı bir bina uygulama projesinin tasarlanması ve hazırlanması ders içeriğini oluşturmaktadır. Ders kapsamında, çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinmeleri doğrultusunda, fiziksel çevre analizlerini içeren sınırlı bir programa sahip katlı konut ve site tasarımı istenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: AİİT201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması konularını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM205 YAPI ELEMANLARI II 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Düşey sirkülasyon araçları (merdivenler, rampalar, yürüyen merdivenler ve asansörler) kavramları, düşey sirkülasyon tasarımında ilke ve yaklaşımlar, çatı ve baca tanım ve kavramları, teras çatı türleri, eğimli çatı sistemleri ve örtü gereçleri hakkında teorik bilgi ve ilgili konuyla uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: MİM203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Mimari tasarımın bilgisayar ortamına aktarılabilmesi ve çeşitli sunum teknikleri becerilerinin kazandırılabilmesi için 2D Autocad programının ve çizim tekniklerinin öğretilmesi, Autocad komutlarının öğretilmesi ve CAD programlarının kullanım prensiplerinin kavratılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM209 MİMARLIK TARİHİ I  
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Geçmişten günümüze sanatın gelişiminin bu gelişimi etkileyen ve oluşturan sosyal, ekonomik, siyasal, teknik, teknolojik etkenler üzerinde durarak, uygarlıklar, dönemler ve akımlar boyunca incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM225 STATİK-MUKAVEMET 
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Statiğin genel prensipleri ve kavramlarını anlatmak, Kuvvet Kavramı ve bileşke kuvvet, Moment ve kuvvet çifti kavramları, Parçacıkların ve rijit cisimlerin dengesi, Mesnet Tepkileri, Çerçeve ve kafes sistemleri, Kesit tesirleri, Ağırlık merkezi ve atalet momentleri, Gerilme kavramı ve türleri, Gerilme türlerinin hesabı, Şekil değiştirme kavramı ve gerilme-şekil değiştirme ilişkisi, Deformasyon kavramı, Eksenel yükler ve termal etkilerden meydana gelen deformasyonları tanımlamak ve anlatmak ders içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği:

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM202 MİMARİ TASARIM III  
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM201 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Mimari Tasarım III stüdyosunun mimari proje konusu, kentin merkez(ler)indeki semtlerde, ihtiyaca yönelik olarak belirlenen kamusal binalardır. Önerilen proje konuları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Semt çarşısı(Alışveriş Merkezi ve Ofis)
 • Semt kültür/eğlence merkezi
 • Kütüphane ve araştırma merkezi
 • Finans ve Ticaret Merkezi
 • Aile sağlığı merkezi
 • Kreş
 • Eğitim
 • Mimarlar odası şube hizmet binası

Binanın doğal çevre ve kentsel çevre ile olan ilişkileri, Mimari tasarımın bileşenleri, Bina ihtiyaç programının oluşturulması, Yapıda taşıyıcı sistem çeşitlerinin incelenmesi ve projeye entegrasyonun sağlanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: AİİT202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası
Ders Kodu ve Adı: MİM210 MİMARLIK TARİHİ II  
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Tarihi süreçte yer alan İslam Öncesi; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, İslam sonrası; Karahanlı, Gaznelli, Büyük Selçuklu, Zengi, Tolunoğlu, Memlük dünya sanatı tarihine neler kattığı, hangi yapılarla öne çıktığı anlatılmaktadır. Tarihte kurdukları medeniyetler, ve ortaya koymuş oldukları, tarihi yapılarla (medrese, kervansaray, cami, saray, mescid, ulu cami, türbe, han ve hamam) ve bu eserlerde kullanmış oldukları taş, ahşap, çini ve hat (Kaligrafi), süslemelerindeki özgün detayları hakkında bilgiler bu dersin kapsamında verilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM204 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5
Ders İçeriği: 3 boyutlu görselleştirme programı 3dMax hakkında bilgi verir. Modelleme, malzeme atama, render alma konularını içerir..
Ders Kodu ve Adı: MİM228 YAPI STATİĞİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Yapı sistemleri ile taşıyıcı mimari elemanların çeşitli yüklere karşı çalışması, basit  basınç çekme eğilme ve elastik deformasyonlar hakkında bilgiler verilir. Yapı mühendisliği; reaksiyon hesaplanması, düzlem kafesler, uzay kafesler, kirişler ve çerçeve için kesme kuvveti ve moment diyagramları anlatılır.
Ders Kodu ve Adı: MİM222 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM KURAMLARI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Bu derste sürdürülebilir mimarlığın ne olduğu gerekçeleri, oluşum süreci ve biçimi ortaya konulmakta, konuya ilişkin sorunlar genel anlamda belirlenmekte, nüfus artışı, göç, şehirleşme, sanayileşme, kaynak tüketimleri ve çevre bozulmaları incelenmekte ve mimarlığın bu sorunu oluşturmadaki etkileri değerlendirilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM290 STAJ I 
Kredi / AKTS: (0-0-0) 0 / AKTS:2
Ders İçeriği: Şantiyelerde Kaba Ve İnce Yapım İle İç Mekan Düzenlemeye Yönelik Uygulama Çalışmalarının Yapılması; Şantiye Bürolarında Yeni Yapı Üretimine Yönelik Şantiye İle İlgili Üretim, Yapım Ve Montaj İçin Gerekli Çizimlerin, Rölöve Ve Ayrıntı Çizimlerin, Maliyet Analizleri Ve Keşiflerin, Restorasyon Projesi Gibi Çalışmaların Yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ 
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği:

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM301 MİMARİ TASARIM IV  
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM202 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Kent-mimarlık ilişkisi merkezinde çevresel etkilere ait (tarihsellik, yöresellik, doğal ortamlar) duyarlılıkların geliştirilmesi, bunlar üzerinden düşünce ve kişisel değerlendirme yorumların geliştirilerek fiziki mimari bünyenin (yapı) gerçekleştirilmesidir.
Ders Kodu ve Adı: MİM305 MİMARLIK TARİHİ III 
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Anadolu Türk mimarlık tarihinin nedenleri ve varoluş biçimleri öğrenilerek. Mimarlık öğrencilerine, içerisinde yaşadıkları coğrafya ve mimarlık tarihi, yapım biçimleri, yapı malzemeleri, plan tipolojileri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Anadolu Tarihi içerisinde Selçuklar, Beylikler ve Osmanlı dönemi mimarisi detaylı bir şekil de anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM303 YAPI UYGULAMA PROJESİ 
Kredi / AKTS: (2-4-0) 4 / AKTS:5 (ÖK:MİM104-MİM205 Başarılı olmak)
Ders İçeriği: Ön tasar projesinin 1/50 ölçeğinde tamamının, 1/20, 1/5, 1/2 ölçeğinde bölümsel ve ayrıntı çözümlemelerinin yapılması dersin içeriğini oluşturur. Uygulama projesi sürecinde öğrenciye mimarlığın mesleki etik, politik ve düşünsel boyutları ve mimarlık alanında finansal ve yasal bilgiler hakkında bilgi verilecektir. Tasarımda teknik şartnamelerin kullanımı, maliyet planlama ve kontrol, inşaat ve proje yönetimi gibi sorunlarla başa çıkabilme yeteneği kazandırılmaya çalışılacaktır. Atıkların denetimi, sürdürülebilir mimarlık için malzeme ve enerji kullanımı, doğal afet riskleri, taşıyıcı sistem, malzeme ve yapım sistemleri gibi teknik konularda projeye en uygun kararların verilmesi sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: MİM309 TARİHİ ÇEVRE KORUMA 
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:3
Ders İçeriği: Koruma düşüncesinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temeli, koruma ölçütleri, korunacak mimari değerlerin sınıflandırılması, tarihi çevre ve yapıların bozulma nedenleri anlatılmaktadır. Tek yapı, yapı grupları, kent ve sit ölçeklerinde koruma yöntemleri, alan çalışmaları ve restorasyona hazırlık aşamasına (gerekli belgeler, hazırlanacak projeler ve izlenecek yasal prosedür) yönelik bilgiler verilerek, ilkemiz ve dünyadaki koruma uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır
Ders Kodu ve Adı: MİM319 YAPI FİZİĞİ 
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Fiziksel çevrenin tanımı; akustik konularının mimarideki yeri, ses bileşenleri ile ilgili genel tanım ve büyüklükler, yapı ve kent ölçeğinde gürültü denetimindeki temel ilkeler Hacim akustiğinin tanımı ve kapsamı, akustik tasarım parametreleri, yapı kabuğu ve diğer bölme elemanlarının iç yüzey özelliklerinin hacim akustiğine etkisi; Isısal konfor etkenleri; yapı kabuğunda ısı-nem geçişinin incelenmesi; aydınlatmayla ilgili terimler-kavramlar, mimari-aydınlatma ilişkisi, görsel konfor koşulları, aydınlatmada nitelik ve nicelik ile ilgili teorik-uygulamalı bilgiler vermektir.
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği:

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM302 MİMARİ TASARIM V  
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM301 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Bu proje atölyesinde mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve işlevlendirme problemleri islenmekte ve bu problemleri sistematik olarak yaklaşmanın yöntemleri konu edilmektedir. Konu aynı zamanda norm ve standart oluşturma, normlar ve standartlar üzerinde işlem yapma problemi olarak tanımlanmaktadır. Problemin ekonomik ve teknik boyutları kültürel ve ontolojik boyutları ile birlikte islenmekte, üretim teknikleri, yapı malzemeleri ve nicelikleri, yasama biçimleri ve alışkanlıkları, varoluş, bellek gibi konuları ile bir arada ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM306 SANAT TARİHİ  
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2 
Ders İçeriği: Batı Dünyasında yaşanan düşünsel, bilimsel, sanatsal dönüşümlerin ve bu çerçevede Rönesans Sanatının irdelenmesi

Rönesans Sanatının irdelenmesine

Barok Sanatın irdelenmesi

Sanayileşme sonrası Modern Sanatın gelişiminin irdelenmesi

Ders Kodu ve Adı: MİM304 TESİSAT BİLGİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:2 
Ders İçeriği: Mimari yapılarda; mekanik ve elektrik tesisatının son teknoloji ve yüksek verimlilikte uygulanabilir sistemlerle maksimum konfor ve maksimum tasarruf sağlanması hakkında teorik bilgi verilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM308 BETONARME
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Çimento, su, agrega, beton, karışım, bakım, katkı maddeleri hakkında özet bilgiler. Beton ve donatı çeliğinin mekanik özellikleri, beton ve çelik sınıfları. Büzülme, sünme etkisi. Betonarme davranışı, taşıma gücü varsayımları. Betonarme kolonlar ve kolon tipleri, sargı donatısının önemi. Betonarme kirişler, kiriş tipleri. Basit eğilme etkisindeki kirişlerin davranışı, taşıma gücünün belirlenmesi. Betonarme döşemeler ve döşeme tipleri. Betonarme temeller ve temel tipleri ile ilgili teorik bilgiler verilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM310 RÖLÖVE-RESTORASYON STÜDYOSU (ÖK: MİM309 Asgari Devam Sağlamış Olmak)
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:5 
Ders İçeriği: Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerinini tanıtımı. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması. Çizim tekniklerinini açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi. Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi. Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi
Ders Kodu ve Adı: MİM312 ŞEHİR PLANLAMA VE İMAR HUKUKU
Kredi / AKTS: (3-0-0) 3 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Kent, Kentleşme, Planlama, Kent Planlama ve Evrimi, Kent Planlama Yaklaşımları, Yerleşme Sistemi ve Mahalle, Planlama Hiyerarşisi, Çevre Düzeni Planı, Nazım Plan, Uygulama İmar Planı, Kentsel Tasarım, Yapılaşma Türleri ve Yoğunluk ilişkisi, Yapılaşma Türleri, Ulaşım sistemi ve temel tasarım ilkeleri, Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı, Kentsel Donatılar, Kentsel Yenileme ve dönüşüm, Gaziantep’te planlama ve yapılaşma sorunları.
Ders Kodu ve Adı: MİM390 STAJ I 
Kredi / AKTS: (0-0-0) 0 / AKTS:2
Ders İçeriği: Etüd, avan proje, uygulama projesi, restorasyon projeleri ile kentsel tasarım, şehir planlama çalışmaları gibi mimari çizime yönelik büro çalışmaları; maket, perspektif gibi mimari anlatıma yönelik büro çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SERBEST SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:3
Ders İçeriği:

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM401 MİMARİ TASARIM VI 
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:10 (ÖK:MİM302 Başarılı Olmak)
Ders İçeriği: Mimaride tasarım, Mimarlık Süreci, Tasarım kararlarının oluşturulması, Tasarım kararlarının mimari çizim haline getirilmesi, Mimaride mekan kavramı, mekanlar arasındaki ilişkiler, Mekan boyutlandırılması, Bina-Renk-Işık ilişkisi, Binanın doğal çevre ve kentsel çevre ile olan ilişkileri, Mimari tasarımın bileşenleri, Bina ihtiyaç programının oluşturulması, Binada çevre kontrolü, Tasarımda oryantasyon, organizasyon ve bina fonksiyon şemasının hazırlanması, Yapıda taşıyıcı sistemler, Basit programlı bir bina uygulama projesinin tasarlanması ve hazırlanması. Çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinmeleri doğrultusunda fiziksel çevre analizlerini içeren sınırlı bir programa sahip proje konusunun tasarımı. Gelişmiş mekânsal örgütleme ve strüktürel bütünlük sağlama becerisini kazandırmak için tasarım stüdyosunun teorik ve uygulamalı pratiğini kullanımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM405 ŞEHİRCİLİK STÜDYOSU (ÖK: MİM312 Asgari Devam Sağlamış Olmak)
Kredi / AKTS: (2-2-0) 3 / AKTS:6
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında; yerleşme sistemi, kentsel tasarım süreci ve ilkelerini deneyimlemesi,  iki ve üç boyutlu kentsel ve mimari tasarımın görsel-çevresel değerler üzerine etkisini değerlendirme, kentsel planlama-tasarım sürecinin mimari tasarım-kentsel mekân üretimi sürecinde yönlendirici etkisini tanımlama, tasarım sürecinde çevre-insan-kültür etkileşimi ve tasarımda kamu yararı içselleştirmeleri ve mimari bakış açısından çeşitli kentsel tasarım yaklaşımlarına dair bir kavrayış geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Bu kapsamda öğrenciler sürdürülebilir, ekolojik, çevre duyarlı, çocuk dostu, deprem duyarlı, yaya dostu, enerji etkin, sağlıklı şehir, sıfır atık ve benzeri yaklaşımlar geliştirerek bir yerleşme/mahalle modeli tasarlamaktadırlar.

Ders Kodu ve Adı: MİM407 ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Çağdaş Sanat akımlarının, dünyadaki ve Türkiye’deki etkilerini algılatabilmek ve bu akımlarının mimarlarının eserlerini ve bu eserlerin günümüz mimarisine yansımalarını öğretilir. Modernliğin Rönesans ve Aydınlanma dönemine dayanan kültürel temelleri ve tanımları, Modernlik projesine seçkinci yanıt: Art Nouveau, Modernlik ve Avangardlık: De Stijl, Ekspresyonizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm, Bauhaus’un idealizmi ve gerçekçiliği, Biçim ve işlev kavramlarının sorgulanması, Modern mimalığın ilk ustaları, CIAM kongreleri, Mimarlık ve toplumsal sorumluluk, Modernliğin kent ölçeğine taşınması, Ilımlı arayış: Art Deco. Modernliğin karanlık yüzü: Totaliter mimarlık, 1950 ve 60’larda Modernizm: Uluslararası Üslup, Tarihi çevre duyarlılığı ve Modernizm’e ilk tepkiler, Postmodernizm, anlam ve biçimsel zenginleşme, Pop Art’tan ticari rüküşlüğe, Yeni Historisizm, Avrupa Postmodernizm’i, İnşa edilen felsefe: Dekonstrüktivizm dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM435 MESLEKİ UYGULAMA BİLGİSİ VE ETİK
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3 
Ders İçeriği: Mimarlık ve meslek ortamı ile ilgili Temel kavramlar; Mimari proje programını hazırlama ve değerlendirme; Mimar-İşveren İlişkisi Sorumlulukları; Mimarların liderlik rolü; meslek etiği yaklaşımları hakkında teorik bilgiler vermektir.
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MİM499 BİTİRME PROJESİ
Kredi / AKTS: (4-4-0) 6 / AKTS:15 (ÖK:MİM401Başarılı olmak, MİM303, MİM310, MİM405 Asgari Devam Koşulunu Sağlamak)
Ders İçeriği: MİM499 Bitirme Projesi kent bütünü içinde yakın ve uzak çevrenin, proje konusu ile birlikte değerlendirilmesi, işlevsel ve strüktürel çözümlerin, konsepte uygun biçimde oluşturulması ve sunulması konularında öğrencinin tasarım erkinin, bölüm başkanlığınca görevlendirilen jüri tarafından sınandığı, bağımsız ve güdümsüz, denetimli yürütülen bitirme çalışmasıdır. Ders kapsamında 14 haftalık süreç içerisinde üç ara, bir final olmak üzere dört jüri ve iki eskiz sınavı yapılmaktadır. İlk jüride tasarımın çevreyle ilişkisi, ikinci jüride strüktürüyle birlikte yapı tasarımı, üçüncü jüride ise ince yapı detayları incelenecektir. Öğrenci dönem başında ilan edilen Haftalık Çalışma Programı’nda belirtilen gün ve saatlerde çalışmasını değerlendirilmesi için teslim etmek ve görüşmek üzere belirlenen yerde bulunur.
Ders Kodu ve Adı: MİM402 YAPIM YÖNETİM EKONOMİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:3 
Ders İçeriği: İnşaat Yönetimiyle ilgili Temel kavramlar; Yasal düzenlemeler; İnşaata hazırlık çalışmaları; Metraj; Maliyet analizi hakkında teorik bilgiler vermektir.
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: TEKNİK SEÇMELİ
Kredi / AKTS: (0-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği:

Yapı Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı: MİM214 YAPILARDA NEM VE SU SORUNLARI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Yapı açısından istenmeyen suyun tanımı, etki biçimleri, yeraltı ve yerüstü yapı kabuklarında su ve nem etkileri ve önlemleri, zemin suyunun etki biçimi, sınıflandırma, sudan korunma ilkeleri ve korunma biçimleri, yapı yalıtım gereçleri, verilen bilgiler ışığında sorunlara göre detay çözümlerinin geliştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM229 ÇELİK YAPILAR
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Çeliğin yapı malzemesi olarak özellikleri, Çelik yapı örnekleri, Çelik kolon-kiriş ve birleşim detayları, Kafes Sistemlerin Tasarımı, Çerçeve Sistemler, Döşeme Sistemleri, Düşey ve Yatay Düzlemlerde Stabilite Elemanlarının Düzenlenmesi, Çelik Yüksek Yapılar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM216 ÇAĞDAŞ YAPIM SİSTEMLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: *Teknolojik yapılar, yüksek yapı sistemleri ve tasarım esasları,

*Büyük açıklıklı sistemler (uzay kafes, katlanmış plak, kablo sistemler, kabuklar, çadırlar, şişme yapılar) ve taşıyıcı sistemlerin tasarım esasları,

*Yüksek yapılar ve büyük açıklıklı yapılar üzerinde maket çalışmaları Modern teknolojik yapıların çeşitliliği ve farklılıkları,

Dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: MİM224 YAPI HASARLARI VE AKSAKLIKLARI
Kredi / AKTS:  (1-2-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Betonarme ve yığma yapılarda hasar sebepleri-tespiti ve güçlendirme-onarım yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM323 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2 / AKTS:4
Ders İçeriği: Depremin tanımı, oluşumu, büyüklüğü ve şiddeti. Deprem kuvvetleri. Depremden dolayı oluşan hasarların nedenleri. Depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri. Kütle ve Rjitlik merkezleri. Taşıyıcı sistem seçimi ve düzensizlikler. Deprem derzleri. Betonarme yapıların deprem davranışı, süneklik düzeyi yüksek kirişler, kolonlar ve perdeler. Depreme dayanıklı yapı tasarımı için kolon, kiriş ve perde yerlerinin seçimi. Yapıların deprem performansını arttırmak için alınabilecek önlemler.
Ders Kodu ve Adı: MİM415 YANGIN GÜVENLİKLİ YAPILAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Yangın tanımı, ateş üçgeni, yangın dereceleri, yapılarda yangın yükleri, yangına karşı güvenlikli yapı tasarım ilkeleri, yönetmelikler, kaçış koridorları ve yolları, yangın merdivenleri, yangın kapıları, basınç departmanları, su deposu ve rezerv tankları, hidrant ve sprinkler sistemleri, yangına dirençli gereçler, malzemelerin yalıtılarak direnç kazandırılması yöntemleri, çevresel yangın ve çevre etkisi, planlamalar dersin kapsamındaki konulardır.
Ders Kodu ve Adı: MİM324 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİNDE BOZULMALAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Geleneksel yapı malzemelerinde bozulma ve tahribat nedenleri bunların restorasyon aşamasındaki onarılma süreçlerini içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM423 AHŞAP YAPILAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Ağacın yapısı, ağaç türleri, Ahşabın sınıflandırılması, ahşabın fiziksel özellikleri, ahşabın mekanik özellikler, orman ürünleri endüstrisi, geleneksel ahşap yapıların taşıyıcı sistem sınıflandırması, geleneksel ahşap yapıların yöresel yapım yöntemleri, basit taşıyıcı sistem elemanları, gelişmiş taşıyıcı sistem elemanları, kütük yapılar, ahşap çerçeve yapılar, ahşap panel yapılar, büyük açıklıklı ahşap yapılar.
Ders Kodu ve Adı: MİM412 İNŞAATLARDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, kaza oluşumu ve çeşitleri, meslek hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, şantiyelerde elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, iş güvenliğinde koruyucular, ilkyardım kuralları, yangın ve patlamalarda güvenlik önlemleri, iş hukuku ve yönetmelikleri, iş güvenliği soruşturması
Ders Kodu ve Adı: MİM327MİMARİDE KAPLAMA ÜRÜNLERİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Sıvalar,Badanalar,Boyalar, Cilalar,Çimento karışımlı kaplamalar,Yapıştırıcısı çimento olan kaplamalar,Kilit taşı çim taşı kaplamalar, Sentetik malzeme ve halı yer kaplamaları, Ahşap kaplamalar,Metal Kaplama, Cam Duvarlar, Plastik Kaplama, Duvar kağıdı kaplama,Dış cephe mekanik kaplama,Dış cephe mantolama.
Ders Kodu ve Adı: MİM419 TOPOĞRAFYA
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Tarifler, hatalar, uzunluk ve açı ölçmeleri, temel ödevler, poligonasyon, alan ölçmeleri, nivelman, takeometri, eş yükseklik eğrili haritaların çizimi ve özellikleri, araziye uygulama. Topoğrafik haritaları okuma ve araziye uygulama, basit alan ve hacim hesapları ilgili konuyla uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM427 PREFABRİKE BETON YAPILAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: -Prefabrikasyonun üretim teknikleri ve malzemeye bağlı yapı kararları.

-Ülkedeki prefabrik birliği, bağlı kurumlar, uyguladıkları teknikler

-Bölgedeki firmalar: üretim ve montajlarının yerinde izlenmesi

-seçilen firmanın özelliklerine bağlı öğrencinin detayları firma ile görüşerek = proje tasarlaması rapor hazırlaması, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: MİM230 YAPILARDA SES YALITIMI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Ses fiziği ve kapalı mekanlarda sesin yayılması, binalarda bulunan gürültü kaynakları ve bu kaynakların gürültü düzeyleri, gürültünün insanlar üzerindeki etkileri, kriterler, standartlar, gürültü kontrol sistemlerinin tasarımı, konutlar, bürolar, okullar ve mekanik odalar gibi çeşitli hacimlerde gürültü kontrolü uygulama çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM329 YAPI UYGULAMA VE DETAY TEKNİĞİ
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: -Temelden çatıya yapının malzeme seçimine bağlı detay çözümleri

-inşaatların incelenmesi, uyguladıkları teknikler

-malzeme firmalarının incelenmesi, önerdikleri detaylar

– proje tasarlaması aşamasında karar verecek teorik ve

uygulamalı bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: MİM426 YAPI-SAĞLIK İLİŞKİSİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Çevre Kavramı ve Tanımları /  Yapı Biyolojisi / Sosyoloji – İnsanın Sosyolojik  Yapısı ve Gereksinimleri / Psikoloji –  İnsanın Psikolojik  Yapısı ve Gereksinimleri /  Biyoloji – İnsanın Biyolojik Yapısı ve Gereksinimleri /  Yapının İç, Dış Fiziksel ve Sosyal Çevresi / Çevresel Etmenler / Yapının Fiziksel İç Çevre Özelliklerinden (Boyutsal, Biçimsel, Görsel, Ses ve Dokunma İle İlgili, Atmosferik) Kaynaklanan Sağlık Sorunları / Yapının Sosyal İç ve Dış Çevre Özelliklerinden Kaynaklanan Sağlık Sorunları.
Ders Kodu ve Adı: MİM430 METRAJ VE KEŞİF
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Bu dersin içeriği, bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının Bulunması; metrajın hazırlanması ile ilgili temel ilkelerin öğretilmesi; İhale kanunu hakkında genel bilgi verilmesi, metraj cetvellerinin doldurulması; keşif özetlerinin çıkarılması, kalıp, donatı sayılarının elde edilmesi gibi temel bilgilerin verilmesidir. Bu ders süresinde uygulama yaptırılıp projeler verilecektir
Ders Kodu ve Adı: MİM425 ÇOK KATLI YAPI TASARIMI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Yüksek yapıda taşıyıcı sistemler, yüksek yapıların etkilendikleri yükler, taşıyıcı sistemde kolon, kiriş, döşeme elemanlarının düzenlenmesi, düşey ve yatay stabilite, yüksek yapı sistemleri ile uygulanmış örneklerin incelenmesi, Tasarımda Düşey ulaşım sistemlerinin ve yangın önleme kriterlerinin belirlenmesi.
Ders Kodu ve Adı: MİM431 MİMARİDE MODERN DETAYLAR VE UYGULAMALAR
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Yapıda yeni uygulamalar, yeni detaylar, yeni malzemeler ders kapsamında anlatılır. Yapının, temel, çatı, kabuk, duvar, döşeme, malzeme, kapı, pencere gibi elemanlarında nokta detayları ve yeni çözümler her hafta anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM442 MİMARLAR İÇİN HUKUK
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Bu derste, yasa ve yönetmelikler, ruhsat alımı, yapı üretiminin denetimi, sözleşme yönetimi, metraj ve kaynak analizi, birim fiyat analizi, iş programı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve iş kanunu teorik ders ve örnekler yoluyla öğretilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM443 ISI YALITIMI VE ENERJİ (2-0-0) 2  / AKTS:4
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Isı Yalıtımı ve Mimari, Isı Yalıtım Hesapları,  Enerji Kimlik Belgesi ve Mimari ve TS825 ve Yangın Yönetmeliği derain içeriğini olşturmaktadır.

Restorasyon Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı: MİM315 TÜRK EVİ PLAN TİPOLOJİLERİ
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, Geleneksel Türk Evi’nin kavramsal, mekansal, görsel oluşum ve gelişimi anlatılmaktadır. Ayrıca, toplumsal, çevresel, teknolojik faktörlerin farklı tiplerin karakteristik özelliklerindeki etkileri örnekler üzerinden tartışılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM316 TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ YAPILAŞMA
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Tarihi kentsel doku kavramı. Tarihi kent dokusunun çağdaş yaşama entegrasyonu ile ilgili alınması gereken önlemler. Tarihi kent dokularında yer alan çağdaş yapılar ve eklentiler ile ilgili yaklaşımların kritik edilmesi. Dünyadan ve Türkiye’den konu ile ilgili örneklerin analizi ve değerlendirilmesi. Tarihi çevrelerdeki çeşitliliklerin, seçilen bölgelerdeki yapı stoku kapsamında örnekler aracılığıyla okunması.
Ders Kodu ve Adı: MİM322 MİMARİDE KORUMA KAVRAMLARI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Korumanın tanımı, amaçları, gerekliliği. Kültür varlıklarının içerdiği korunması gerekli değerler (Tarihsel belge olma değeri, kültürel / duygusal / estetik değerler, ekonomik / işlevsel değerler). Korumaya karşı olan görüşler. Korunacak kültür varlıklarının tanım ve sınıflandırmaları. İlkçağlardan günümüze koruma anlayışının evrimi: Başlangıçtan 19.Yüzyıl öncesine kadar (Özellikle Papa Emirnameleri ve kral buyruklarına dayalı) koruma çalışmaları, 19.Yüzyıldan 1964 Venedik Tüzüğü’ne kadar koruma anlayışındaki değişimler, 1964’ten günümüze koruma konusundaki gelişmeler. Küçük eser, anıt ve tek yapıdan kentsel ölçeğe, bütünleşik koruma.
Ders Kodu ve Adı: MİM350 ENDİSTÜRİYEL MİRAS VE KORUMA
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Endüstriyel miras ve endüstri arkeolojisinin tanımı, kapsamı ve amaçları; endüstriyel miras verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstriyel mirasın ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; endüstri öncesine ait işliklerin ve erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; uluslararası örgütler ve kurumlar; örnek durumlar.

Tasarım Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı: MİM213 ESKİZ TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-2) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Bir tasarımın düşünce boyutunun kağıda aktarılması, tasarıma baz olabilecek tüm ön çalışmaların serbest el tekniği ile ortaya konması dersin kapsamı içindedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM313 KONAKLAMA YAPILARI
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Konaklama yapısı tasarımı, mimarlığın önemli konuları arasındadır. Bu ders, konaklama yapılarını, fonksiyon, estetik, teknoloji, çevre vb. konularla ilişkilendirerek anlatmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders,  farklı konaklama yapılarından örnekler ortaya koyacak ve bu yapıların kaliteleri üzerinde tartışacaktır.
Ders Kodu ve Adı: MİM317 İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Pasif iklimlendirme-iklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; iklim ve enerji kontrolünde yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb., binanın kabuk tasarımı, aydınlatma- temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; fotometrik büyüklükler, yasalar, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), yapma aydınlatma sistemleri, ses kontrolu- tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanması, binalarda gürültü ve titreşim kontrolü, yapı elemanlarında ses yalıtımı; salonların akustik tasarımı, vb.
Ders Kodu ve Adı: MİM219 MİMARLIK, TASARIM, TEKNOLOJİ
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Mimarlık, tasarım ve teknolojinin sürekli birbirini etkileyen kavramlar olarak bir döngü içersinde olduğunun farkındalığının yaratılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, gündelik hayatta kullanılan objelerin tarihsel evriminin açıklanması, teknolojinin bu evrime etkileri ve tasarım ihtiyaçlarının teknolojiye etkilerinin tarihsel açıklaması, gelişen teknolojinin mimarlık üzerindeki etkilerinin açıklanması hedeflenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM226 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Fotoğraf sanatı ve gelişimi; mimarlık ve fotoğrafçılık ilişkileri,fotoğraflarla mimari ürünü sunmak, sanatsal boyut ve ilkeler, teknolojik olanaklar ve kullanma biçimleri; dijital fotoğrafçılık dünyasının olanakları
Ders Kodu ve Adı: MİM428 ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMI
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Güneşin ışıksal etkisine ait temel bilgiler, güneşin gün içindeki ve yıl içindeki hareketlerine bağlı olarak güneş açıları, konuyla ilgili meteorolojik verilerin tanıtılması, güneşin etkisini göz önüne alan günışığı hesap yöntemlerinin tanıtılması, bina ve hacim ölçeğinde güneşin ışıksal etkisini olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması, güneş ışığının kamaşma etkisi, güneş kontrol elemenlarının ve güneş kontrol camlarının görsel konfor açısından ele alınması, pencereler ve tepe açıklıklarının tasarlanmasında direkt güneş ışığının ele alınması, avlulu binaların tasarlanmsında güneş ışığının ele alınması.
Ders Kodu ve Adı: MİM234 İNSAN MEKÂN İLİŞKİSİ
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Mekân kavramı, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, iç mekân tasarım öğeleri, iç mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, iç mekan organizasyonu, mekansal değişimler, iç mekana yönelik çevresel sistemler, iç mekan örnekleri dersin kapsamındadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM352 DİNİ YAPILAR
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Çağdaşlık kavramı-gelişme, modernlik, geleneksellik, çağdışılık kavramaları/ Doğu İslam dünyası ve coğrafi sınırlar/ İslam Devletleri, mimarileri, mimarları – cami yapıları ile kıyaslamalar-ortaklıklar- farklılıklar.
Ders Kodu ve Adı: MİM414 ENGELLİLERİÇİN TASARIM
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Engelliler için tasarım ilkelerini oluşturmanın yanı sıra her ölçek ve uygulamada ilkeler doğrultusunda araştırmaya yönelik düzeltmeleri yapmaktır. Dersin içeriği 14 hafta olup, amacına uygun bilgileri vermek – almak, seminer ve araştırma belgelerini karşılıklı değerlendirmektir.
Ders Kodu ve Adı: MİM328 ISLAK ZEMİNLERİN TASARIMLARI VE DONANIMLARI
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Islak zeminlerin tanımı ve çeşitliliği, yapılarda yer alan ıslak zemin tasarımları, WC, WC grupları ile banyolarda yer alan donanım ve karşılaştırmalı maliyet analizi, WC, WC grupları ile banyo aksesuar ve mobilyaları, konut ve sosyal içerikli mutfakların işlevsel tanımlamalarının türleri, balkon, teras ve havuz çevresi elemanlarının uygulamalı örnekleri, karşılaştırmalı maliyet analizi ödevlerinin bir örnekte ele alınarak tartışılması, SPA ve spor merkezlerinde yer alan ıslak havuz tasarım ve çizimleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM232 TASARIMDA RENK ARMONİSİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Her tür boya kullanarak eskizleri renklendirmek ve ifade yeteneğini arttırmak.
Ders Kodu ve Adı: MİM320 GRAFİK SUNUM VE TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Grafik sunum ve teknikleri bilgisayar uygulamalı bir ders olup, photoshop programının mimari çizim ve render çıktılarında nasıl görselleştirme yapılacağı ile ilgili bilgi verilmektedir. Ders işlenirken Adobe Photoshop programı kullanılacaktır. Görüntü işleme kavramını ve anlatım tekniği açısından öneminin, görüntü işleme programlarının genel ve mimari amaçlı kullanımının, mimari projelerin bilgisayar ortamında sunumunun, bilgisayardaki sunumun farklı ortamlara aktarılmasının öğrenilmesi dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: MİM330 İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Ders, ana hatları ile mimari yapıların 3D olarak modellenmesi ve enerji analizlerinin yapılması konularını içermektedir. Modellenen mimari yapıların enerji ve buna bağlı emisyon değerlerinin hesaplanması ve sonuçların değerlendirilmesi ile, sürdürülebilir yapı malzemeleri, bu malzemelerin yaşam döngüsü değerlendirmeleri, neden oldukları gömülü enerji tüketimi ve karbondioksit salınımlarının hesaplanması konularını içerir.
Ders Kodu ve Adı: MİM325 MAKET YAPIM TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Maket yapımında dikkat edilmesi zorunlu özellikler, kullanılabilecek malzemeler ve kalke etme, kesme, montaj gibi  süreçlerde uygulanacak tekniklerin anlatılmaktadır. Gerekli uygulamaların yaptırılarak öğrencilerin öğrenim yaşamları boyunca ve sonrasında gerekli düzeyde maketler üretebilmeleri öğretilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM429 HERKES İÇİN TASARIM
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Tasarımda kullanıcı faktörü, kullanıcı gereksinmeleri ve insan yeterlilikleri; tasarımda çocuk ve yaşlı kullanıcılar ve gereksinmeleri; Tasarımda engelli kavramı, engellilik, engel ve engelli türleri; Engelli, özürlü, sakat kavramları ve engellilik modelleri; Engellilik konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat; Erişilebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası norm ve standartlar; Engelliler için tasarım, Erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım kavramları; Evrensel tasarım yaklaşımının tarihi, tanımı ve ilkeleri; Kentsel mekânda erişim: engeller, işaretlemeler, kent mobilyaları, kaldırımlar, rampalar, otoparklar, yaya geçitleri; Binalarda erişim: girişler, rüzgârlıklar, koridorlar, kapılar, asansörler, merdivenler, korkuluk ve küpeşteler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM432 YAPI BİLGİ MODELLEMESİ
Kredi / AKTS:  (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği:
 • Yapı bilgi modelleme (BIM) kavramını anlamak ve tarihsel süreci
 • Yapı elemanları hiyerarşi kurmak
 • Taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve pencere elemanları tanımlamak
 • Tesisat ve diğer bileşenleri eklemek
 • AutoCad dosyaları ile ilişki kurmak
 • Footprint ve Extrusion Roof’lar ile çalışmak
 • Merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarını eklemek
 • Orientation, Project North ve True North kullanımı
 • Yazı ve ölçü stili tanımlamak
 • Workset oluşturmak
 • Akıllı bileşen tanımlamak
 • Referans düzlem, parametre ve sınırlama tanımlamak
 • Kavramsal kütle modeli oluşturmak
 • Çıkış almak ve PDF oluşturmak
 • Malzeme, ışık ve render ayarları yapmak

Dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kodu ve Adı: MİM433 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK
Kredi / AKTS:  (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Ders, sürdürülebilir mimari yaklaşımlar temelinde, ekolojik sorunlar ve çözümleri, sürdürülebilir kalkınma, boyutları, ilkeleri ile yapılarda enerji tasarrufu, enerji tüketimi, ekoloji, insan ilişkisi ve çevreyle etkileşimini incelenmesi ve çevresel verilerin önemi, sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir bina değerlendirme yöntemleri, sürdürülebilir yapı malzemeleri, yapım sistemleri ve yapı yaşam döngüsü değerlendirmeleri, Dünyada ve ülkemizdeki yapıların karşılaştırılarak, ülkemizdeki yapıların enerji tüketimi ve karbondioksit salınımlarının değerlendirmesi konularını içerir.

Şehircilik Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı: MİM311 MİMARİ PEYZAJ PLANLAMASI
Kredi / AKTS:  (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Dış mekânlarda yeşil doku ve yüzeysel, noktasal yeşillendirme kriterleri, mimari dış mekan elemanları oturma, dinlenme birimleri ile sert zemin alanlarının oluşturulması. Dış mekânlarda yeşil doku ve yüzeysel, noktasal yeşillendirme kriterleri, mimari dış mekan elemanları oturma, dinlenme birimleri ile sert zemin alanlarının oluşturulması. Dış mekânlarda yeşil doku su ilişkisi. Bitkilendirme metotları. Çocuk oyun alanları ve peyzaj yapıları dersi içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM326 KENTSEL KORUMA
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Koruma ve kentselkoruma konularında temel kavram ve tanımlar; dünyada ve ülkemizde korumakavramının tarihsel gelişimi; koruma yaklaşımlarının evrimi, koruma alanlarınınsınıflandırılması, sosyal, ekonomik ve fiziki boyutlarının tanımlanması, kentselkoruma alanlarının tespiti ve planlama yaklaşımları; planlama süreci, uygulamaaraçları, ülkemizdeki kentsel koruma alanlarına yönelik güncel proje- uygulamaçalışmaları, tartışmalar ve çözüm yaklaşımları.
Ders Kodu ve Adı: MİM417 KENTSEL TASARIM
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Ders, şehirsel tasarım elemanlarının tanıtılması ve şehirsel tasarımlarının kuramsal bağlamda ele alınmasını, Şehirlerdeki şehirsel tasarım Elamanlarının tanıtımı analizi ve uygulamalarla sentez çalışmalarının yapılması içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: MİM421 KONUT ALANLARI TASARIMI
Kredi / AKTS: (2-0-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Konut ve konut alanları tasarımı, mimarlık mesleğinin uygulanmasında karşılaşılan en yaygın temel konulardan biridir. Bu çerçevede konut ve konut alanlarının planlaması ve tasarımında temel ilkelerin tanımlanması ve aktarılması amaçlanmaktadır. Dersin kapsamını, konut kavramı, konut alanları ve yerseçimi, konut açığı, konut alanlarının planlanması, komşuluk ünitesi kavramı, gerekli donatı ve ölçütler, arazi etüdleri, iklim, topografya gibi doğal etmenlerin yanısıra sosyal, ekonomik, demografik etkenlerden oluşan yapay faktörler, konut tipleri ve düzenleme, konut alanları düzenlemesinde etkili akım ve ideolojiler, konut alanlarında ulaşım planlaması konuları oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: MİM441 EARTHQUAKE FACTOR IN DESIGN
Kredi / AKTS:  (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Parameters of earthquakes, soil types, soil-building relation, earthquake resistant design of masonry, timber, reinforced concrete, prefabricated concrete and steel construction, identification of EQ damages on buildings, seismic control methods, measures to be taken and an EQ resistant design of a buildings.
Ders Kodu ve Adı: MİM440 LARGE SPANNING BUILDING DESIGN
Kredi / AKTS:  (1-2-0) 2  / AKTS:4
Ders İçeriği: Necessity of large spanning systems/ Samples and design criteria of large spanning structures with framed systems/ plates, folded plate systems/ space truss systems/ curved surfaces, RC and steel shells/ cable systems, suspended systems/ tent structures / pneumatic systems/ and hybrid systems.