Mazeret Sınavları Hk. | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Mazeret Sınavları Hk.

Mazeret Sınavları Hk.

14-19 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak vize sınavlarına mazeretleri nedeniyle katılamayacak öğrencilerin dikkatine;

Belgelendirmek şartıyla, sağlık raporu veya karantinaya alınma nedeniyle, birinci dereceden yakınların vefatı halinde veya Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, bir dilekçe ekinde mazeretin ortadan kalktığı günden itibaren en geç üç gün içinde Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.