Hakkımızda | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Hakkımızda

Doğal ve tarihi çevreye duyarlı, fiziksel çevre ve tasarım ilişkilerini sorgulayan, meslek pratiğinde etik değerlere bağlı, disiplinler arası araştırma yapma becerisi gelişmiş, akılcı çözümler üretebilen, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, kendi ilgi alanına göre mesleğin her türlü faaliyet alanında hizmet verebilen mimarlar yetiştiren, kamu yararı gözeterek, değişimlere ayak uydurabilen, çağdaş ve demokratik bir bölüm olmak.

Mimarlık disiplinindeki değişimlere ve gelişimlere ayak uydurmak ve bu değişimlerle sürekli olarak akılcı bir şekilde eğitim programını güncelleyerek bu programları uygulamayı,

Alan teorisi ve uygulamada yetkin, doğal ve tarihi çevreye saygılı, araştıran, yenilikleri takip eden, disiplinler arası ilişki ve işbirliği kurabilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, çok yönlü düşünebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda öncülük eden, dürüst, kamu yararını gözeten, etik değerlere sahip ve kendini sürekli geliştiren meslek adamları yetiştirmeyi, Mimarlık alanındaki akademik çalışmaları nitelikli bilimsel çalışmalarla desteklemeyi,Fikirlerin demokratik ve özgür biçimde ifade edilerek paylaşıldığı akademik ortam oluşturmayı misyon edinmiştir.

Tarihçe

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir ve kuruluş çalışmaları 1996’lı yıllarda başlamıştır. 30 Temmuz 2008 tarihinde TBMM’de Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından kurulması 5799 ve 5796 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla gerçekleşmiştir. Üniversite 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmış ve Nisan 2012’ ye kadar Gazikent Üniversitesi adını taşımıştır. Bu tarihten sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi adını almıştır.

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi adı altında kurulan Mimarlık bölümüne, ilk kez bu dönemde öğrenci alınmaya başlanmıştır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri birbirinden ayrılarak Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kurulmuş, Mimarlık Bölümü eğitimine devam edilmiştir.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık ABD- Mimarlık Tezli Yüksek Lisans, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Mimarlık ABD- Doktora Programı’na öğrenci alımına başlanmıştır.

Neden HKÜ Mimarlık Bölümü?

Çünkü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü,yeni düşüncelere ve evrensel görüşe açık, farklı insanlarla ve kültürlerle iç içe, uluslararası ekol olmuş üniversitelerin işleyişini deneyimlemiş mezunlar vermek için öğrencilerine birçok fırsat sunmaktadır. Bu imkânlar aşağıda belirtilmiştir;

-Öğrencilerimiz,Erasmus Değişim Programı’yla belirli dönemlerde AB üyesi ülkelerin üniversitelerinde mimarlık eğitimi görebilmektedir.

-Öğrencilerimiz,Çift Ana Dal Programı ile iki diploma sahibi olabilmektedir.

-Öğrencilerimiz,Fen, Sosyal ve İktisadi ve İdari Bilimler’de yan dal yaparak sertifika alabilmektedirler.

-Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri,Araştırma merkezlerinde üretilen projeler ve çalışmalarla dünya literatürüne katkı sağlayabilmektedirler.

-Burs olanaklarına sahip olmak,

-Akademik Destek ve İş Bulma Merkezi (Centre for Academic Support and Employability) HKÜ CASE ile Mimarlık Bölümü öğrencilerine ve mezunlarına kariyer desteği vermektedir.