ARCHITECTURE

2014-2015 Internship Forms

2014-2015 Internship Forms

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

 

Fakültemiz bünyesinde 2014-2015 Akademik yılı Yaz Stajı yapacak öğrencilerin Staj Defteri ve Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu ekte yer almaktadır.

 

**Staj Defteri ve Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu birlikte teslim edilecektir.

 

Staj Defterinde Dikkat Edilecek Hususlar:

–          Ekte yer alan defterin çıktısı alınarak ilgili yerler öğrenci tarafından doldurulacaktır.

–          Staj Defterinin her sayfası yanında Staj yapacağınız Mimar, İç Mimar ya da Mühendis tarafından imzalanmak zorundadır.

–          Islak imza ve kaşe olmayan defterler geçersiz sayılacaktır.

–          Staj Defteri fotokopi ya da elektronik ortamda kabul edilmeyecektir.

–          Staj Defteriyle teslim edilecek ekler CD, Fotoğraf ya da çıktı olarak teslim edilebilecektir.

–          2015-2016 Akademik yılı başlangıcından sonra 2 hafta içinde Staj Defterini Bölümünüzün staj sorumlusu Öğretim Elemanlarına teslim etmeniz gerekmektedir.

–          Staj Defterinde yer alan bilgilerin eksik ya da hatalı olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formunda Dikkat Edilecek Hususlar:

–          Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu staj defteri ile teslim edilecektir.

–          Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu yapacağınız Mimar, İç Mimar ya da Mühendis tarafından doldurulacaktır.

–          Islak imza ve kaşe olmayan formlar geçersiz sayılacaktır.

–          Stajyer öğrenci değerlendirme formu kapalı zarfla teslim edilmek zorundadır.

 

/Dosyalar/files/2014-2015%20Mimarl%c4%b1k%20Staj.rar

/Dosyalar/files/STAJ%20DEFTER%c4%b0.docx

/Dosyalar/files/Stajyer%20%c3%96%c4%9frenci%20De%c4%9ferlendirme%20Formu.docx