Bitirme Projesi | Mimarlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MİMARLIK

Bitirme Projesi

Mimari Tasarım VII (Bitirme Projesi)  dersi öğrencinin kayıtlı olduğu Mimarlık Bölümü’nün Anabilim dallarında ve Öğretim Planlarında yer alan derslerde edinilen bilgilerin sistematik bir şekilde kullanılmasını sağlayan, bilimsel bir yöntemle çeşitli kaynaklardan yararlanılarak yapılan, öğrencinin tasarım yeteneğini ölçen ve bu yeteneği belgeleyen, öğrencinin düzenli tashih almadan tek başına hazırladığı, belirli aralıklarla düzenlenen jüriler tarafından denetlenen bir proje-tasarım çalışmasıdır.