Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Görün ARUN (DEKAN)
Professor Abdulkadir ÇEVİK
Professor Zehra Kaya DİNÇER (DEKAN YARDIMCISI)
Associate Professor Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP (BÖLÜM BAŞKANI)
Professor Fevziye AKÖZ
Professor Bilge IŞIK
Professor Ülkü ALTINOLUK
Assistant Professor Tülay KARADAYI YENİCE
Assistant Professor Mustafa İNCESAKAL
Lecturer İrem ERKURT KÖSE
Lecturer Sinem DAĞILGAN
Lecturer Özge BOZGEYİK
Research Asistant Hilal Merve ALTAN
Research Asisstant Merve ANAÇ
Research Asistant Merve KARABEYESER
Professor Mustafa TOSUN
Research Asisstant Helin IŞIN
Assistant Professor Ercan Hamit OĞUZALP
Assistant Professor Eren GÜLŞAN
Assistant Professor Türkan UZUN
Assistant Professor M.Tolga GÖĞÜŞ
Lecturer Jose GARCIA TORES
Associate Professor Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP (BÖLÜM BAŞKANI)

Personal Information
Bachelor's Degree : Çukurova University, Architecture (2005)
Post Graduate : Çukurova University, Architecture (2008)
PhD : Çukurova University, Civil Engineering (2008)

Phone :
Room :
E-Mail : gulden.ayalp@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP (BÖLÜM BAŞKANI)
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2016 Arslan Fatma, (2016). Türk İnşaat Sektöründe Çalışan Mimar ve İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörlerin Belirlenmesi, Zirve Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı.
2 2016 Haydargil Özdemir Neslihan, (2016). Mimarlık Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Sınav Kaygısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Zirve Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı.
 
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Özdemir N. (2016). “Relationship between Test Anxiety and Learning Styles of Architecture Undergraduates”, Creative Education, 7(2), 364-375., Doi: 10.4236/ce.201. 6.72036.
2 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2016). “Determining Construction Management Education Qualifications and the Effects of Construction Management Education Deficiencies on Turkish Construction”, Creative Education, 7(2), 254-268., Doi: 10.4236/ce.201. 6.72024.
3 2016 Gümüşburun Ayalp, G. (2016) Learning Styles of Undergraduate Civil Engineering Students and the Relationship with Construction Management Success, Journal of Prof. Issues in Engineering Education and Practice.142(1), 437-456. DOI: 10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000250 (SCI-Expanded)
4 2015 Gümüşburun Ayalp, G. (2015) Relationship between Learning Approaches of Civil Engineering Undergraduates in Three Turkish Universities and Success in Construction Management Courses”, International Journal of Engineering Education.31(6A), 1504-1515. (SCI-Expanded)
5 2015 Gümüşburun Ayalp, G. (2015). “Research into the Learning Approaches of Undergraduate Civil Engineering Students”, International Journal of Multidisciplinary Thought, ISSN: 2156-6996, Volume: 5, Number: 01, pp: 211-220
6 2014 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E., (2014) “Sub-Contractor Practice in Construction: Practice in Turkey”, International Journal of Academic Research Part A, Vol. 6, No.2, pp.77-82. DOI: 10.7813/2075-4124/6-2A.13 (ISI Master List)
7 2013 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E., (2013) Concurrent Engineering within the Scope of Architectural Education: Practice in Turkey, American Journal of Scientific Research (ISI), ISSN 2301-2005, Issue: 84, pp: 5-17.
8 2012 Gümüşburun Ayalp, G ve Öcal, M. E. (2012). “Türk İnşaat Sektöründe Grup Davranışı ve Grup Yönetimi NWSA- Qualitative Studies, ISSN: 1306-3111, Volume: 7, Number: 1, pp: 37-50, Article Number E0018.
9 2012 Gümüşburun Ayalp, G. (2012). Türk İnşaat Sektöründe İhtiyaç Programı Hazırlama Sürecine Verilen Önem ve Bunun YansımalarıNWSA- Engineering Sciences, ISSN: 1306-3111, Volume:7, Number: 1, pp: 141-150, Article Number 1A0286.
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2018 Gümüşburun Ayalp G. (2018). International Research Conference on Multiple Academic Disciplines (MAD 18 New York Conference), “Perceived and Performed LEadership Styles of Turkish Construction Managers”, New York, ABD, Nisan 2018.
2 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Arslan F. (2016). The First European and Mediterranean Structural Engineering and Construction Conference, “Demotivating Factors For Architects in Turkish Construction Industry, İstanbul, Türkiye, Mayıs, 2016.
3 2012 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2012). 10th International Congress on Advances in Civil Engineering konferansı dahilinde Abstract Book of 10th International Congress on Advances in Civil Engineering” özet kitapçığındaki “Analysis of Architectural Design Process within the Scope of Project Management” pp: 98, Ankara, Türkiye, Ekim.
4 2012 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2012). 1st International Conference on Architecture and Urban Design konferansı dahilinde “Proceedings of 1st International Conference on Architecture and Urban Design” bildiri kitapçığındaki “Evaluation of Architectural Education Within the Scope of Construction Management: Turkey Application”, pp: 75-81, Tiran, Arnavutluk, Nisan.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2017 Gümüşburun Ayalp, G., Arslan F. (2017) “İnşaat Endüstrisinde Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörler”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 153-168 (Tübitak-Ulakbim)
2 2016 Gümüşburun Ayalp, G., Keretli, M. C. (2016) “İnşaat Sektörü Proje Yöneticilerinin Algılanan Liderlik Stilleri”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 241-253 (Tübitak-Ulakbim)
3 2016 Gümüşburun Ayalp, G.,Arslan F. (2016) “İnşaat Mühendislerini ve Mimarları Demotive Eden Kriterler”, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 7(1), 11-22 (Tübitak-Ulakbim)
4 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2016). “Türk İnşaat Sektöründe Mimari Tasarım Süreci Hataları ve Nedenleri” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 68-82. (ISI Master List)
5 2015

Gümüşburun Ayalp, G., Şenyiğit, Ö., Erman O. (2015) Exploring the Learning Style Characteristics of Turkish Freshman Architecture Students with the Evidence of Learning Style Inventory, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 72-86. (ISI Master List)

 
6 2012

Erman, O. ve Gümüşburun Ayalp, G. (2012). Okul Yapılarında Mimari Karakterin Rolü Güney Mimarlık Dergisi, Sayı: 9, sf: 23-28, Adana, Türkiye.

7 2009

Erman, O. ve Gümüşburun Ayalp, G. (2009). “Cephe Kaplama Malzemelerinin Simgesel Anlamı, Bir Değerlendirme Çalışması”, İTÜ Dergisi/a, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt 8, Sayı 1, sf:3-14, İstanbul, Türkiye.

8 2008

Gümüşburun Ayalp, G. ve Erten, E. (2008). “5302 Sayılı Yasaya Göre İl Özel İdare Binalarının Programlarının Belirlenmesi” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 19-3, sf:105-115, Adana, Türkiye.

7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2016

Gümüşburun Ayalp, G.(2016). 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi dahilinde “Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İş Stresi ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” Eskişehir Türkiye, Kasım, 2016.

2 2016

Gümüşburun Ayalp, G.(2016). 3. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu dahilinde “Proje ve Yapım Yöneticiliği Yapacak İnşaat Mühendisleri Türkiye’de Nasıl Eğitim Alıyorlar?” Ankara Türkiye, Ocak, 2016.

3 2015

Gümüşburun Ayalp, G., Öcal, M. E. (2015). 2. Ulusal Yapı Kongresi dahilinde “2. Ulusal Yapı Kongresi Bildiriler Kitabı” kitapçığındaki “Türkiye’de Yapı Üretiminde Tasarım, Denetim ve Uygulama Süreçlerindeki Eksklik ve Koordinasyon Yetersizliğinin Üretim Kalitesine Yansımaları” sf:153-171 Ankara Türkiye, Haziran, 2015.

4 2014

Gümüşburun Ayalp, G (2014).. 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi dahilinde “3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri” sf: 1400-1410, Antalya, Türkiye, Kasım, 2014.

5 2012

Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2012). 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi dahilinde “2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Mimarlık Eğitiminde Proje ve Yapım Yönetimi”, sf: 1297-1307, Urla-İzmir, Türkiye, Eylül, 2012.

6 2011

Görgülü, M., Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E.(2011). 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu dahilinde Yapı Üretiminin Uygulama Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Öneri Çanakkale, 2011.

 
7 2009

Gümüşburun Ayalp, G. ve Erten, E. (2009). 5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi dahilinde “Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi 5 Bildiriler Kİtabı” bildiri kitapçığındaki “İhtiyaç Programı Hazırlama Sürecinin Proje Yönetimi Bağlamında İrdelenmesine Yönelik Bir Uygulama: İl Özel İdare Binaları ”, sf: 161-170, Eskişehir, Turkiye, Ekim, 2009.

 
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2017

Türk İnşaat Sektöründe Çalışan Mimarların Tükenmişliklerine Neden Olan Faktörlerin Tespit Edilmesi ve Bu Faktörlerin Mesleki Tükenmişlik, İşten Ayrılma Niyeti ile İş Stresi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Yürütücü, Toros Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, (Öneri sunulma tarihi, Kasım 2017)

2 2012-2015

Öğrenme Stilleri Kuramının Mimarlık Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi, Yardımcı Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü,2012- 2015.

3 2011-2013

Türk İnşaat Sektöründe Grup Davranışı ve Grup Yönetimi, Yardımcı Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2011-2013.

4 2007-2008

İl Özel İdare Binalarının Kullanıcı Gereksinimlerinin Bina Değerlendirme Yöntemiyle Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2007-2008.

13. Courses
SıraCourse CodeCourse NameStatusCredit
1 MİM104 Constructional Elements of Buildings I Compulsory3
2 MİM205 Constructional Elements of Buildings II Compulsory4
3 MİM402 Construction Management Economics Compulsory2
4   Technical Elective Elective2