Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Görün ARUN (DEKAN)
Prof. Dr. Zehra Kaya DİNÇER (DEKAN YARDIMCISI)
Doç. Dr. Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP (BÖLÜM BAŞKANI)
Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Prof. Dr. Bilge IŞIK
Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK
Dr. Öğ. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE
Dr. Öğ. Üyesi Mustafa İNCESAKAL
Öğretim Görevlisi İrem ERKURT KÖSE
Öğretim Görevlisi Sinem DAĞILGAN
Öğretim Görevlisi Özge BOZGEYİK
Araştırma Görevlisi Hilal Merve ALTAN
Araştırma Görevlisi Merve ANAÇ
Araştırma Görevlisi Merve KARABEYESER
Araştırma Görevlisi Helin IŞIN
Prof. Dr. Abdulkadir ÇEVİK
Prof. Dr. Mustafa TOSUN
Dr. Öğ. Üyesi Ercan Hamit OĞUZALP
Yrd. Doç. Dr. Eren GÜLŞAN
Yrd. Doç. Dr. Türkan UZUN
Yrd. Doç. Dr. M.Tolga GÖĞÜŞ
Öğretim Görevlisi Jose GARCIA TORES
Araştırma Görevlisi Hilal Merve ALTAN

Akademik Geçmiş
Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doktora :

Telefonu : +90 (342) 211 80 80 -1739
Odası : GSMF-209
E-Posta : hmerve.erdogan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Hilal Merve ALTAN
Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Araştırma Görevlsi2015- Hasan Kalyoncu Üniversitesi
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018 Altan, H.M. ve Arun, G. (2018). Scientific Committee of the 11th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC 2018), ‘Damage Assessment of Livas and Kastels in Gaziantep, Turkey’, Cusco, Peru, September 2018.
2 2017 Altan, H.M. ve Arun, G. (2017). Bulgarian Academy of Science and Arts International Scientific Conference ‘’Preservation of Cultural Heritage’ (BASA’2017), ‘Disappearing Problem of Gaziantep Livas and Kastels and Damage Assessment’,  Sofia, Bulgaria, November 2017.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Altan, H.M. ve Arun, G. (2017). Ulusal Tasarım Günleri Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı 'Tarih Boyunca Su ve Mekan' ‘Gaziantep’te Tarihi Su Mekânları: Livas ve Kasteller’, Pamukkale, Türkiye, Eylül 2017.