Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Görün ARUN (DEKAN)
Prof. Dr. Zehra Kaya DİNÇER (DEKAN YARDIMCISI)
Doç. Dr. Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP (BÖLÜM BAŞKANI)
Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Prof. Dr. Bilge IŞIK
Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK
Dr. Öğ. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE
Dr. Öğ. Üyesi Mustafa İNCESAKAL
Öğretim Görevlisi İrem ERKURT KÖSE
Öğretim Görevlisi Sinem DAĞILGAN
Öğretim Görevlisi Özge BOZGEYİK
Araştırma Görevlisi Hilal Merve ALTAN
Araştırma Görevlisi Merve ANAÇ
Araştırma Görevlisi Merve KARABEYESER
Araştırma Görevlisi Helin IŞIN
Prof. Dr. Abdulkadir ÇEVİK
Prof. Dr. Mustafa TOSUN
Dr. Öğ. Üyesi Ercan Hamit OĞUZALP
Yrd. Doç. Dr. Eren GÜLŞAN
Yrd. Doç. Dr. Türkan UZUN
Yrd. Doç. Dr. M.Tolga GÖĞÜŞ
Öğretim Görevlisi Jose GARCIA TORES
Doç. Dr. Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP (BÖLÜM BAŞKANI)

Akademik Geçmiş
Lisans : Çukurova Üniversitesi, Mimarlık (2005)
Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi, Mimarlık (2008)
Doktora : Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği (2013)

Telefonu :
Odası :
E-Posta : gulden.ayalp@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP (BÖLÜM BAŞKANI)
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2016

Arslan Fatma, (2016). Türk İnşaat Sektöründe Çalışan Mimar ve İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörlerin Belirlenmesi, Zirve Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı.

 
2 2016 Haydargil Özdemir Neslihan, (2016). Mimarlık Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Sınav Kaygısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Zirve Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarlık Anabilim Dalı.
 
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Özdemir N. (2016). “Relationship between Test Anxiety and Learning Styles of Architecture Undergraduates”, Creative Education, 7(2), 364-375., Doi: 10.4236/ce.201. 6.72036.
2 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2016). “Determining Construction Management Education Qualifications and the Effects of Construction Management Education Deficiencies on Turkish Construction”, Creative Education, 7(2), 254-268., Doi: 10.4236/ce.201. 6.72024.
3 2016 Gümüşburun Ayalp, G. (2016) Learning Styles of Undergraduate Civil Engineering Students and the Relationship with Construction Management Success, Journal of Prof. Issues in Engineering Education and Practice.142(1), 437-456. DOI: 10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000250 (SCI-Expanded)
4 2015 Gümüşburun Ayalp, G. (2015) Relationship between Learning Approaches of Civil Engineering Undergraduates in Three Turkish Universities and Success in Construction Management Courses”, International Journal of Engineering Education.31(6A), 1504-1515. (SCI-Expanded)
5 2015 Gümüşburun Ayalp, G. (2015). “Research into the Learning Approaches of Undergraduate Civil Engineering Students”, International Journal of Multidisciplinary Thought, ISSN: 2156-6996, Volume: 5, Number: 01, pp: 211-220
6 2014 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E., (2014) “Sub-Contractor Practice in Construction: Practice in Turkey”, International Journal of Academic Research Part A, Vol. 6, No.2, pp.77-82. DOI: 10.7813/2075-4124/6-2A.13 (ISI Master List)
7 2013 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E., (2013) Concurrent Engineering within the Scope of Architectural Education: Practice in Turkey, American Journal of Scientific Research (ISI), ISSN 2301-2005, Issue: 84, pp: 5-17.
8 2012 Gümüşburun Ayalp, G ve Öcal, M. E. (2012). “Türk İnşaat Sektöründe Grup Davranışı ve Grup Yönetimi NWSA- Qualitative Studies, ISSN: 1306-3111, Volume: 7, Number: 1, pp: 37-50, Article Number E0018.
9 2012 Gümüşburun Ayalp, G. (2012). Türk İnşaat Sektöründe İhtiyaç Programı Hazırlama Sürecine Verilen Önem ve Bunun YansımalarıNWSA- Engineering Sciences, ISSN: 1306-3111, Volume:7, Number: 1, pp: 141-150, Article Number 1A0286.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018 Gümüşburun Ayalp G. (2018). International Research Conference on Multiple Academic Disciplines (MAD 18 New York Conference), “Perceived and Performed LEadership Styles of Turkish Construction Managers”, New York, ABD, Nisan 2018.
2 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Arslan F. (2016). The First European and Mediterranean Structural Engineering and Construction Conference, “Demotivating Factors For Architects in Turkish Construction Industry, İstanbul, Türkiye, Mayıs, 2016.
3 2012 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2012). 10th International Congress on Advances in Civil Engineering konferansı dahilinde Abstract Book of 10th International Congress on Advances in Civil Engineering” özet kitapçığındaki “Analysis of Architectural Design Process within the Scope of Project Management” pp: 98, Ankara, Türkiye, Ekim.
4 2012 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2012). 1st International Conference on Architecture and Urban Design konferansı dahilinde “Proceedings of 1st International Conference on Architecture and Urban Design” bildiri kitapçığındaki “Evaluation of Architectural Education Within the Scope of Construction Management: Turkey Application”, pp: 75-81, Tiran, Arnavutluk, Nisan.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Gümüşburun Ayalp, G., Arslan F. (2017) “İnşaat Endüstrisinde Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörler”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 153-168 (Tübitak-Ulakbim)
2 2016 Gümüşburun Ayalp, G., Keretli, M. C. (2016) “İnşaat Sektörü Proje Yöneticilerinin Algılanan Liderlik Stilleri”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 241-253 (Tübitak-Ulakbim)
3 2016 Gümüşburun Ayalp, G.,Arslan F. (2016) “İnşaat Mühendislerini ve Mimarları Demotive Eden Kriterler”, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 7(1), 11-22 (Tübitak-Ulakbim)
4 2016 Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2016). “Türk İnşaat Sektöründe Mimari Tasarım Süreci Hataları ve Nedenleri” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 68-82. (ISI Master List)
5 2015

Gümüşburun Ayalp, G., Şenyiğit, Ö., Erman O. (2015) Exploring the Learning Style Characteristics of Turkish Freshman Architecture Students with the Evidence of Learning Style Inventory, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 72-86. (ISI Master List)

 
6 2012

Erman, O. ve Gümüşburun Ayalp, G. (2012). Okul Yapılarında Mimari Karakterin Rolü Güney Mimarlık Dergisi, Sayı: 9, sf: 23-28, Adana, Türkiye.

7 2009

Erman, O. ve Gümüşburun Ayalp, G. (2009). “Cephe Kaplama Malzemelerinin Simgesel Anlamı, Bir Değerlendirme Çalışması”, İTÜ Dergisi/a, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt 8, Sayı 1, sf:3-14, İstanbul, Türkiye.

8 2008

Gümüşburun Ayalp, G. ve Erten, E. (2008). “5302 Sayılı Yasaya Göre İl Özel İdare Binalarının Programlarının Belirlenmesi” Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 19-3, sf:105-115, Adana, Türkiye.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2016

Gümüşburun Ayalp, G.(2016). 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi dahilinde “Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İş Stresi ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” Eskişehir Türkiye, Kasım, 2016.

2 2016

Gümüşburun Ayalp, G.(2016). 3. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu dahilinde “Proje ve Yapım Yöneticiliği Yapacak İnşaat Mühendisleri Türkiye’de Nasıl Eğitim Alıyorlar?” Ankara Türkiye, Ocak, 2016.

3 2015

Gümüşburun Ayalp, G., Öcal, M. E. (2015). 2. Ulusal Yapı Kongresi dahilinde “2. Ulusal Yapı Kongresi Bildiriler Kitabı” kitapçığındaki “Türkiye’de Yapı Üretiminde Tasarım, Denetim ve Uygulama Süreçlerindeki Eksklik ve Koordinasyon Yetersizliğinin Üretim Kalitesine Yansımaları” sf:153-171 Ankara Türkiye, Haziran, 2015.

4 2014

Gümüşburun Ayalp, G (2014).. 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi dahilinde “3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri” sf: 1400-1410, Antalya, Türkiye, Kasım, 2014.

5 2012

Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E. (2012). 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi dahilinde “2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Mimarlık Eğitiminde Proje ve Yapım Yönetimi”, sf: 1297-1307, Urla-İzmir, Türkiye, Eylül, 2012.

6 2011

Görgülü, M., Gümüşburun Ayalp, G. ve Öcal, M. E.(2011). 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu dahilinde Yapı Üretiminin Uygulama Aşamasında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Öneri Çanakkale, 2011.

 
7 2009

Gümüşburun Ayalp, G. ve Erten, E. (2009). 5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi dahilinde “Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi 5 Bildiriler Kİtabı” bildiri kitapçığındaki “İhtiyaç Programı Hazırlama Sürecinin Proje Yönetimi Bağlamında İrdelenmesine Yönelik Bir Uygulama: İl Özel İdare Binaları ”, sf: 161-170, Eskişehir, Turkiye, Ekim, 2009.

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2017

Türk İnşaat Sektöründe Çalışan Mimarların Tükenmişliklerine Neden Olan Faktörlerin Tespit Edilmesi ve Bu Faktörlerin Mesleki Tükenmişlik, İşten Ayrılma Niyeti ile İş Stresi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Yürütücü, Toros Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, (Öneri sunulma tarihi, Kasım 2017)

2 2012-2015

Öğrenme Stilleri Kuramının Mimarlık Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi, Yardımcı Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü,2012- 2015.

3 2011-2013

Türk İnşaat Sektöründe Grup Davranışı ve Grup Yönetimi, Yardımcı Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2011-2013.

4 2007-2008

İl Özel İdare Binalarının Kullanıcı Gereksinimlerinin Bina Değerlendirme Yöntemiyle Belirlenmesi, Yardımcı Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2007-2008.

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 MİM104 Yapı Elemanları I Zorunlu3
2 MİM205 Yapı Elemanları II Zorunlu4
3 MİM402 Yapım-Yönetim Ekonomisi Zorunlu2
4   Teknik Seçmeli Seçmeli2