Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Görün ARUN (DEKAN)
Prof. Dr. Zehra Kaya DİNÇER (DEKAN YARDIMCISI)
Doç. Dr. Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP (BÖLÜM BAŞKANI)
Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Prof. Dr. Bilge IŞIK
Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK
Dr. Öğ. Üyesi Tülay KARADAYI YENİCE
Dr. Öğ. Üyesi Mustafa İNCESAKAL
Öğretim Görevlisi İrem ERKURT KÖSE
Öğretim Görevlisi Sinem DAĞILGAN
Öğretim Görevlisi Özge BOZGEYİK
Araştırma Görevlisi Hilal Merve ALTAN
Araştırma Görevlisi Merve ANAÇ
Araştırma Görevlisi Merve KARABEYESER
Araştırma Görevlisi Helin IŞIN
Prof. Dr. Abdulkadir ÇEVİK
Prof. Dr. Mustafa TOSUN
Dr. Öğ. Üyesi Ercan Hamit OĞUZALP
Yrd. Doç. Dr. Eren GÜLŞAN
Yrd. Doç. Dr. Türkan UZUN
Yrd. Doç. Dr. M.Tolga GÖĞÜŞ
Öğretim Görevlisi Jose GARCIA TORES
Prof. Dr. Ayşe BALANLI

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Yüksek Lisans : İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi- Mimarlık Anabilim Dalı
Doktora : İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi- Mimarlık Anabilim Dalı

Telefonu : 1732
Odası : GSMF-205
E-Posta : ayse.balanli@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Ayşe BALANLI
Akademik Özgeçmiş
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1  
 • Uluslararası
  1. Darçın, P., Balanlı, A., (2010, Mayıs). An Examination of Building Ventilation Methods in Terms of Environment and Natural Ventilation. Ecological Agenda International Conference on New Perspectives in Eco-Technologies and Eco-Economy.
  2. Balanlı, A., Öztürk, A., (2007, Ekim). A Systematic Approach to Solve Building Biology Related Problems. Healthy Buildings / IAQ'97 Global Issues and Regional Solutions ASHRAE Annual Conference on Healthy Buildings.
  3. Tuna Taygun, G., Balanlı, A., (2006, Haziran). A Model for Life Cycle Assessment of Building Products. Healthy Buildings Creating a Healthy Indoor Environment for People.
  4. Balanlı, A., Tuna Taygun, G., (2005, Kasım). Türkiye'de Çevre Sorunu Olarak Asbest ve Erionit. Eko Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler.
  5. Tuna Taygun, G., Balanlı, A., (2005, Kasım). Yapı Ürünleri ve Çevre Etkileşimi - Çevre Etiketi. Eko Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler.
  6. Vural, S. M., Balanlı, A., Tuna Taygun, G., (2005, Temmuz). Health Effects of Earthen Building Products. First International Conference Living in Earthen Cities - Kerpic '05.
  7. Balanlı, A., (1998, Aralık). Der Physische Planungsprozess im Tourismus und die Biologie von Baustrukturen. Tourismuspolitik Im 21. Jahrhundert.
   
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1  
 1. Balanlı A., Öztürk A., . Yapı Biyolojisi – Yaklaşımlar. İstanbul: YTÜ.
 2. Balanlı A., . Building Biology and Examination Models for Buildings. Sick Building Syndrome in Public Buildings and Workplaces (pp. 113-134): Springer.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  
 1. Balanlı, A., Ayberk, M, Akdemir, Z., (1994). Biçim - Biçem ve Pencere. YAPI(152), 60 - 66.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1  
 1. Balanlı, A., & Darçın, P. (2012, Kasım). Yapı Ürünleri ve Kakosmi. 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı. 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, (pp. 163-173). TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi.
2  
 •  
   
  1. Darçın, P., Balanlı, A., (2011, Nisan). Yapılarda Doğal Havalandırmanın Sağlanmasına Yönelik İlkeler. X. Tesisat Mühendisliği Kongresi.
  2. Balanlı, A.; Vural, S. M.; Tuna Taygun, G., (2010, Kasım). Yapı Ürünlerinin Yanması Sırasında Çıkan Duman ve Gazın Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.
  3. Salgın, B., Balanlı, A., (2010, Kasım). Yapısal Atıkların Yapının Tasarım Evresinde Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar ve Mimarın Rolü. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.
  4. Vural, S. M., Balanlı, A., (2009, Ekim). Yapı Dışından Kaynaklanan Yapı İçi Hava Kirleticilerinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi. Tüm Politikalarda Sağlık ve Sağlık Alanında Eşitlik, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği.
  5. Yedekci Arslan, G., Balanlı, A., (2008, Kasım). İç Mekan Boyalarının İnsan Sağlığına Etkisi. 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.
  6. Balanlı, A., Vural, S. M., Tuna Taygun, G., (2008, Kasım). Yapı Ürünlerindeki Liflerin İnsan Sağlığı Açısından İrdelenmesi. 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.
  7. Balanlı, A., Vural, S. M., Tuna Taygun, G., (2006, Kasım). Yapı Ürünlerindeki Formaldehitin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi. 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.
  8. Balanlı, A., Vural, S. M., Tuna Taygun, G., (2004, Ekim). Yapı Ürünlerindeki Radonun Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi. 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.
  9. Balanlı, A., Tuna Taygun, G., (2002, Ekim). Polivinil Klorürün Çevreye Etkilerinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi. I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.
  10. Balanlı, A. Küçükcan, B., (1998, Ekim). Üniversite Kütüphanelerinin Tasarımında Çevresel Etmenler. 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu.
  11. Balanlı, A., (1998, Haziran). Mimarlık Eğitimi ve Yapı Biyolojisi. Mimarlık Fakültesi Eğitim Semineri.
  12. Yavuz, G., Balanlı, A., (1997, Mayıs). Yapı Öğelerinin Yangın Direnim Değerlerinin Artırılmasında Alçı Uygulamaları. II. Ulusal Alçı Kongresi.
  13. Balanlı, A., Öztürk, A., (1997, Aralık). Yapı Biyolojisi, Mimarlık ve Çevre Hekimliği. I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi.
  14. Öztürk, A., Balanlı, A., (1995, Ekim). Yapı Biyolojisi: Kavram ve Kapsam. Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu.
  15. Balanlı, A., Öztürk, A., (1995, Ekim). Yapıların İç ve Dış Çevresinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi. Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu.
  16. Balanlı, A. Arıoğlu, N., (1994, Nisan). Yapı Ürünleri Denetim ve Bilişim Sistemi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu.
  17. Arıoğlu, N., Balanlı, A., (1994, Nisan). Yapı Ürünlerinin Seçiminde Çevresel Etmenlerin Önemi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu.